Preskočite na glavni sadržaj
100.mirovinsko.hr
Dopune Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

Vijesti

Dopune Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

Dopune Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

20.04.2021.

Zakon o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem objavljen je u Narodnim novinama, br. 34/21, a stupio je na snagu 10. travnja 2021.
Zakonom se računanje staža osiguranja s povećanim trajanjem i snižavanje dobne granice za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu proširuje  i na osiguranike – osobe s invaliditetom samostalne obveznike plaćanja doprinosa  - samozaposlene osobe u koje spadaju obrtnici, osobe koje obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, vrhunski sportaši, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva i obveznici su poreza na dohodak ili dobit, osobe upisane u registar poreznih obveznika, osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje, osobe upisane kao nositelji ili članovi OPG-a u Upisnik OPG-a, osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, članovi uprave i izvršni direktori trgovačkih društava, likvidatori i upravitelji zadruge, svećenici i drugi vjerski službenici vjerske zajednice, osobe zaposlene u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca ako nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na koje se odnosi međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili ako nisu obvezno osigurane prema uredbama EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i osobe zaposlene u institucijama EU ako nisu obvezno osigurane prema propisima EU, pod uvjetom da su plaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje, u skladu s propisima kojima se propisuje obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja.
Nadalje, krug osiguranika – osoba s invaliditetom kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i snižava dobna granica za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu, uz osobe koje su u radnom odnosu ili s radnim odnosom izjednačenim statusom, proširuje se i na osiguranike - osobe s invaliditetom na stručnom osposobljavanju za rad prema posebnim propisima, osobe koje pružaju pomoć i njegu hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i koje za rad primaju naknadu prema posebnim propisima, roditelje koji obavljaju roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta, njegovatelje djeteta s teškoćama u razvoju i njegovatelje osobe s invaliditetom, udomitelje, osobe koje koriste naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju nakon prestanka zaposlenja ili drugoga rada na osnovi kojega su osigurani i osobe koje su upućene na profesionalnu rehabilitaciju.
Za sve prethodno navedene  kategorije osiguranika – osobe s invaliditetom kojima se od 10. travnja 2021. staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i snižava dobna granica za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu, obveznik podnošenja prijave za vođenje matične evidencije dužan je uspostaviti odgovarajuću prijavu Zavodu (tiskanica M-1P/obrazac eM-1P, odnosno tiskanica M-3P/obrazac eM-3P).
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi