Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Izdavanje potvrda A1 (mjerodavno zakonodavstvo/EU)

Izdavanje potvrda A1 (mjerodavno zakonodavstvo/EU)

Izdavanje potvrda A1 (mjerodavno zakonodavstvo/EU)

Izdavanje potvrda A1 

Na prava i obveze iz sustava socijalne sigurnosti među državama članicama Europske unije, državama Europskog gospodarskog prostora (Island, Lihtenštajn i Norveška) i Švicarske Konfederacije primjenjuju se sljedeći propisi:

  • Uredba (EZ) broj 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (skraćeno: Osnovna uredba)
  • Uredba (EZ) broj 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009., kojom se utvrđuje postupak provedbe Uredbe (EZ) broj 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (skraćeno: Provedbena uredba).

Određivanje mjerodavnog zakonodavstva jedno je od temeljnih načela koordinacije, čija je svrha osigurati da osobe koje se kreću unutar EU-a budu obuhvaćene zakonodavstvom o socijalnoj sigurnosti samo jedne države članice te spriječiti da se na te osobe istovremeno primjenjuju zakonodavstva dviju ili više država članica ili da ostanu izvan sustava socijalne sigurnosti. Na osobe koje obavljaju djelatnost kao zaposlene ili samozaposlene osobe u državi članici primjenjuje se zakonodavstvo te države članice (lex loci laboris).

U posebnim situacijama, kada je potrebno odstupiti od navedenog kriterija, primjenjuju se posebna pravila, koja se odnose na:
  • upućene osobe - privremeno upućivanje radnika u drugu državu članicu
  • osobe koje uobičajeno rade u dvije ili više država članica
  • odstupanje prema članku 16. Osnovne uredbe
  • državne službenike
  • pomorce
  • članove letačkog i kabinskog osoblja.
Prenosivi dokument A1 (tzv. potvrda A1) dokument je koji vrijedi na čitavom području EU-a kao dokaz o zakonodavstvu koje se na osobu primjenjuje te da se doprinosi plaćaju u državi članici koja ga je izdala, kao i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost.

Obveza izdavanja A1 propisana je za točno određene situacije (kada osoba obavlja neku djelatnost u drugim državama članicama izvan nadležne države), a uključuje upućene zaposlene i samozaposlene osobe, državne službenike, pomorce (kad se ne primjenjuje pravilo zastave broda), članove letačke i kabinske posade zrakoplova, zaposlene i samozaposlene osobe koje rade u dvije ili više država članica, ugovorno osoblje EU-a i osobe kojima je odobreno odstupanje na temelju članka 16. Osnovne uredbe.

Za primjenu pojedinog pravila kreirane su posebne tiskanice zahtjeva te je određena i potrebna dokumentacija koju treba dostaviti.

Za izdavanje potvrda za upućene zaposlene osobe nadležne su sve područne službe i uredi HZMO-a prema sjedištu poslodavca. Zahtjev za izdavanje potvrde A1 popunjava i pečatom ovjerava poslodavac te dostavlja nadležnoj područnoj službi ili uredu HZMO-a. Također, poslodavac je obvezan popuniti i upitnik za poslodavce, koji sadrži detaljne informacije o njegovom poslovanju te ga, uz obveznu dokumentaciju navedenu u upitniku, dostaviti HZMO-u.  Izdavanje potvrda A1 u svim drugim situacijama obavlja se centralizirano, a nadležna je Područna služba u Zagrebu.

U sklopu sustava elektroničkog poslovanja HZMO Lana, dostupna je nova e-Usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se obveznicima, poslodavcima (pravnim i fizičkim osobama), omogućava da na brži i jednostavniji način, elektroničkim putem, podnesu zahtjev za izdavanje potvrda A1.
Novu e-Uslugu mogu koristiti postojeći i novi korisnici, ovlaštene osobe obveznika koji su već registrirani ili se prvi put registriraju u elektroničku uslugu HZMO Lana.
 
 

Kontakt

Goran Carević
Telefon: +3851/4595-225
goran.carevic@mirovinsko.hr
 

Informirajte se putem naših brošura

letak - Izdavanje potvrda A1 mjerodavno zakonodavstvo/EU
Vodič za izaslanje radnika u Europskoj uniji
Odstupanja od pravila za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje
Vodič za osobe koje obavljaju djelatnost u dvije ili više država članica Europske unije
Posebna pravila za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje na pomorce
Praktični vodič o primjenjivom zakonodavstvu u Europskoj uniji (EU), Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i Švicarskoj - prosinac 2013

Tiskanice

Zahtjev za izdavanje potvrde A1 - izaslanje zaposlenih osoba u EU 
Upitnik za poslodavce uz zahtjev za izdavanje potvrde A1 - izaslanje zaposlenih osoba u EU 
Zahtjev za izdavanje potvrde A1 - izaslanje samozaposlenih osoba u EU 
Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883 
Prijava za osobe koje obavljaju djelatnost u dvije ili više država članica EU radi određivanja zakonodavstva koje se primjenjuje 
Zahtjev za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje - pomorci 
Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004 - pomorci 
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi