Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Mirovine primjenom uredbi EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

Mirovine

Mirovine primjenom uredbi EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, primjenjuje uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s državama članicama Europske unije, državama Europskog gospodarskog prostora (Island, Lihtenštajn i Norveška) i Švicarskom Konfederacijom, a s Ujedinjenim Kraljevstvom, nakon Brexita, primjenjuje se Protokol o koordinaciji socijalne sigurnosti.

Osim toga, Republika Hrvatska primjenjuje i međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju s AustralijomBosnom i HercegovinomCrnom GoromKanadomKanadskom pokrajinom QuebecSjevernom Makedonijom, Srbijom (odnosno SR Jugoslavijom - ovaj ugovor primjenjuje se do sklapanja zasebnog ugovora o socijalnom osiguranju sa Srbijom), Turskom i Korejom.

Uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju štite prava hrvatskih građana koji su zaposleni ili borave u inozemstvu, kao i članova njihovih obitelji te na temelju njih oni ostvaruju svoja prava na temelju rada, odnosno osiguranja u inozemstvu, a time i na odgovarajuće oblike socijalne sigurnosti.
U pogledu ostvarivanja prava i određivanja davanja iz hrvatskog mirovinskog osiguranja primjenjuju se propisi o mirovinskom osiguranju koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.
 
Osiguraniku koji je navršio razdoblja osiguranja u Republici Hrvatskoj i u jednoj od država s kojom je Republika Hrvatska sklopila međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, a ispunjava zakonske uvjete za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja samo na temelju razdoblja osiguranja ostvarenih u Republici Hrvatskoj, pravo će biti priznato i davanje određeno samo na temelju hrvatskih razdoblja osiguranja (takozvana “samostalna mirovina”).

Ako osiguranik ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na temelju razdoblja osiguranja ostvarenih u Republici Hrvatskoj, hrvatski će nositelj osiguranja radi ispunjavanja uvjeta za mirovinu u obzir uzeti i razdoblja osiguranja navršena u inozemstvu odnosno nekoj od država s kojima Republika Hrvatska primjenjuje međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju – ali će davanje iz hrvatskog osiguranja biti određeno samo na temelju razdoblja osiguranja navršenih u Republici Hrvatskoj (“razmjerni dio mirovine”).
 
Osiguraniku koji je navršio razdoblja osiguranja u Republici Hrvatskoj i u jednoj od država članica Europske unije, država Europskog gospodarskog prostora (Island, Lihtenštajn i Norveška) ili u Švicarskoj Konfederaciji, a ispunjavanja uvjet mirovinskog staža na temelju hrvatskih razdoblja,  mirovina se određuje i kao samostalna i kao razmjerni dio mirovine, i isplaćuje se povoljnija svota mirovine.

Ostvarivanje prava na starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu primjenom uredbi EU i/ili međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

Ako ste bili osigurani u jednoj ili više država s kojima Hrvatska primjenjuje uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, postupak za ostvarivanje prava na mirovinu pokrećete podnošenjem zahtjeva nadležnom nositelju mirovinskog osiguranja u državi u kojoj imate boravište. Ako u državi u kojoj imate boravište niste nikada bili u osiguranju, Vaš zahtjev će se proslijediti u državu posljednjeg osiguranja.
Zahtjev podnesen u jednoj državi smatrat će se zahtjevom podnesenim u svim državama u kojima ste navršili razdoblja osiguranja.
Pravo na mirovinu moći ćete ostvariti u svim državama u kojima ste bili u osiguranju, u skladu s uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i/ili međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju te ako ispunjavate i druge uvjete prema nacionalnim propisima tih država.
Starosna mirovina isplaćivat će se bez obzira na to u kojoj državi ugovornici imate prebivalište.

Pravo na invalidsku mirovinu

​​Primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

Prema propisima Europske unije (EU), zakonodavstva država članica u smislu invalidskih davanja mogu se podijeliti u dva tipa:
  • države sa zakonodavstvom «tipa A» – prema ovom zakonodavstvu, visina invalidske mirovine ne ovisi o trajanju razdoblja osiguranja ili prebivanja, već je za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu potrebno da je osoba u trenutku nastanka invalidnosti bila osigurana u toj državi
  • države sa zakonodavstvom «tipa B» – prema ovom zakonodavstvu, visina invalidske mirovine ovisi o duljini trajanja osiguranja, odnosno prebivanja i izračunava se prema istim pravilima kao i starosna mirovina.

Primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

Ako ste bili osigurani u jednoj ili više država s kojima Hrvatska  primjenjuje dvostrane ugovore o socijalnom osiguranju, postupak za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu pokreće se kod nadležnog nositelja mirovinskog osiguranja u državi ugovornici posljednjeg osiguranja, odnosno u državi ugovornici u kojoj imate prebivalište. Zahtjev za invalidsku mirovinu podnesen u jednoj državi smatrat će se zahtjevom podnesenim u svim državama u kojima ste navršili razdoblja osiguranja.
Kada podnesete zahtjev za invalidsku mirovinu, nositelj mirovinskog osiguranja jedne države uzet će u obzir razdoblja osiguranja ili prebivanja u drugoj državi ako je to potrebno za priznanje prava na invalidsku mirovinu, a u primjeni uredbi EU o koordinaciji sustava ta će razdoblja obvezno uzeti u obzir ako su navršena u nekoj od država članica EU, EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji.
Svaka država primjenjuje nacionalne propise pri određivanju stupnja invalidnosti. Medicinsko vještačenje za osobe koje imaju boravak u inozemstvu pokreće se na temelju medicinske dokumentacije dostavljene od inozemnog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja. Na temelju cjelovite i kvalitetne medicinske obrade inozemnog vještaka i povjerenja u njegov rad te dostavljene medicinske dokumentacije vještak Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj donosi nalaz i mišljenje za potrebe hrvatskog mirovinskog osiguranja bez neposrednog pregleda podnositelja zahtjeva.
U postupku ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu primjenom uredbi EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju nalaz i mišljenje inozemnog vještaka ne obvezuje nositelja mirovinskog osiguranja druge države u pogledu utvrđivanja invalidnosti. Vještaci svakog nositelja mirovinskog osiguranja donose samostalno ocjenu o invalidnosti osiguranika i primjenjuju zakonsku i medicinsku definiciju invalidnosti iz vlastitog zakonodavstva.
Invalidska mirovina isplaćivat će se bez obzira u kojoj državi članici imate prebivalište.


Pravo na obiteljsku mirovinu primjenom uredbi EU i/ili međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

Postupak za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu pokrećete podnošenjem zahtjeva nadležnom nositelju mirovinskog osiguranja u državi u kojoj imate prebivalište.
Zahtjev podnesen u jednoj državi smatrat će se zahtjevom podnesenim u svim državama u kojima umrli osiguranik ima navršena razdoblja osiguranja.
Obiteljska mirovina isplaćivat će se bez obzira u kojoj državi ugovornici nadživjeli član obitelji ima prebivalište.
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi