Preskočite na glavni sadržaj
100.mirovinsko.hr
Novim Zakonom o vatrogastvu propisana su prava iz mirovinskog osiguranja za profesionalne vatrogasce

Vijesti

Novim Zakonom o vatrogastvu propisana su prava iz mirovinskog osiguranja za profesionalne vatrogasce

Novim Zakonom o vatrogastvu propisana su prava iz mirovinskog osiguranja za profesionalne vatrogasce

11.02.2020.

Novim Zakonom o vatrogastvu (Zakon), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020.,  prvi put je cjelovito uređen sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj te su, između ostalog, propisana i prava iz mirovinskog osiguranja profesionalnih vatrogasaca.
Zakonom su uređena i prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti za profesionalne vatrogasce na način da pravo ostvaruju prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (ZOMO).
 
Zakonom o vatrogastvu propisano je određivanje starosne i prijevremene starosne mirovine za:
a) osiguranika - profesionalnog vatrogasca koji je proveo najmanje 20 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju u svojstvu profesionalnog vatrogasca kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, a u mirovinu ide s radnog mjesta profesionalnog vatrogasca
b) osobe koje u trenutku ostvarivanja prava na mirovinu nisu profesionalni vatrogasci, već u mirovinu odlaze s nekog drugog radnog mjesta, ako su u svojstvu profesionalnog vatrogasca kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem ostvarili najmanje 30 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju
c) osiguranika – profesionalnog vatrogasca koji pravo na starosnu mirovinu može ostvariti  na temelju rješenja glavnog vatrogasnog zapovjednika o prestanku službe zbog potrebe službe, bez obzira na godine života ako je navršio mirovinski staž od najmanje 30 godina, od toga 20 godina mirovinskog staža na dužnostima odnosno na poslovima profesionalnog vatrogasca na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem prema odredbama Zakona o vatrogastvu.
 
Određivanje starosne i prijevremene starosne mirovine
- Vrijednosni bodovi radi određivanja starosne ili prijevremene starosne mirovine prema članku 77. stavku 2. i 3. ili članku 78. Zakona o vatrogastvu računaju se od  najpovoljnijih vrijednosnih bodova utvrđenih na temelju plaća osiguranika – profesionalnog vatrogasca iz 10 najpovoljnijih uzastopnih godina osiguranja prije godine ostvarivanja prava, ostvarenih od 1998. godine nadalje prema članku 81.  –  84. ZOMO-a.
- Najpovoljniji vrijednosni bodovi računaju se tako da se zbroj vrijednosnih bodova (iz 10 najpovoljnijih uzastopnih godina osiguranja iz razdoblja od 1998. nadalje) podijeli s razdobljem za koje su izračunati.
- Osobni bodovi utvrđuju se tako da se ukupni mirovinski staž pomnoži s najpovoljnijim prosječnim vrijednosnim bodovima i polaznim faktorom (članak 85. stavak 1. i 2.  ZOMO-a).
- Osobni bodovi za izračun mirovine povećavaju se za 45%.
- Povećani osobni bodovi množe se s mirovinskom faktorom i aktualnom vrijednosti mirovine na  dan ostvarivanja prava.
- Propisano je proporcionalno smanjenje mirovina, i to za 8% do 20%, ovisno o visini mirovine, i to razlika svote mirovine iznad 2.000,01 kn.
- Propisano je smanjenje mirovina prema Zakonu o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju.
- Mirovina ne može iznositi manje od svote najniže mirovine određene prema općim propisima o mirovinskom osiguranju.
 
Korištenje prijevremene starosne mirovine uz rad do polovice punog radnog vremena
Korisnik prijevremene starosne mirovine ostvarene i određene prema Zakonu, nakon priznatog prava na prijevremenu starosnu mirovinu, može se zaposliti do polovice punog radnog vremena i koristiti mirovinu.
Ako je korisniku umjesto prijevremene starosne mirovine prema Zakonu o vatrogastvu, kao povoljnija, određena najniža mirovina prema općem propisu, mirovina se neće isplaćivati za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena, već će se korisniku za to vrijeme isplaćivati mirovina određena prema Zakonu o vatrogastvu. 
Zakon o vatrogastvu objavljen je u Narodnim novinama, broj 125/19, od 17. prosinca 2019. 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi