Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Obavijest korisnicima mirovine i doplatka za djecu o isplati jednokratnog novčanog primanja

Vijesti

Obavijest korisnicima mirovine i doplatka za djecu o isplati jednokratnog novčanog primanja

Obavijest korisnicima mirovine i doplatka za djecu o isplati jednokratnog novčanog primanja

20. 9. 2023.


Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj u četvrtak 14. rujna 2023., donesene su Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života i Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata radi dodatnog ublažavanja posljedica rasta troškova života i porasta cijena energenata, odnosno utjecaja povećanih troškova života na standard, a u skladu s gospodarskim mogućnostima.
 
Također, donesena je i Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi, mirovinskome sustavu i sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.
 
Ove odluke objavljene su u Narodnim novinama, broj 107/23, a stupaju na snagu 1. listopada 2023.
 
Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života
 
U skladu s Odlukom, jednokratno novčano primanje (JNP) isplatit će se:
 
 1. korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečenima u isplati mirovine za mjesec rujan 2023., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH za rujan 2023. godine ne prelazi iznos od 700 eura
 2. korisnicima mirovine, kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u RH i u inozemstvu ne prelazi iznos od 700 eura, pod uvjetom da dostave dokaz o netoiznosu mirovine za mjesec rujan 2023.
 3. korisnicima mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, kojima se mirovina isplaćuje samo iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na transakcijski račun u poslovnoj banci u RH i kojima ukupno mirovinsko primanje iz inozemstva isplaćeno za mjesec rujan 2023. na transakcijski račun korisnika otvoren u banci u RH ne prelazi iznos od 700 eura, pod uvjetima da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke i dostave dokaz o netoiznosu inozemne mirovine za mjesec rujan 2023.
 4. korisnicima mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja i kojima zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja odnosno obavljanja djelatnosti i mirovine za mjesec rujan 2023. godine ne prelazi iznos od 700 eura
 5. korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, a priznato im je pravo na isplatu mirovine na dan 30. rujna 2023. ili ranije te su zatečeni u isplati najkasnije na dan 15. studenoga 2023., ako im svota mirovine isplaćena za mjesec rujan 2023. ne prelazi iznos od 700 eura.
 
Prema spomenutoj Odluci, iznos JNP-a određuje se prema iznosu ukupnog mirovinskog primanja. Korisnicima kojima isplaćena mirovina iznosi:
 
 • do 300 eura isplatit će se JNP u iznosu od 160 eura
 • od 300,01 do 435 eura u iznosu od 120 eura
 • od 435,01 do 570 eura u iznosu od 80 eura te
 • od 570,01 do 700 eura u iznosu od 60 eura.
Korisnicima hrvatske mirovine (pod 1) zatečenima u isplati mirovine za rujan 2023. JNP bit će isplaćeno najkasnije u listopadu 2023.
 
Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine te korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu (pod 2), isplatit će se JNP najkasnije u prosincu 2023. Navedeni korisnici obvezni su do 30. studenoga 2023. Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za rujan 2023. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine koja je dostupna na mrežnim stranicama HZMO-a i u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a.
 
Korisnicima samo inozemne mirovine (pod 3) JNP bit će isplaćeno najkasnije u prosincu 2023., pod uvjetima da u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke i da do 30. studenoga 2023. dostave popunjenu Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine koja je dostupna na mrežnim stranicama HZMO-a i u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a te  prilože dokaz o iznosu inozemne mirovine za mjesec rujan 2023., kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u Republici Hrvatskoj.

 
Korisnicima mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja (pod 4), JNP isplatit će se najkasnije u prosincu 2023.
 
Korisnicima koji će ostvariti mirovinu do 30. rujna 2023. i koji su zatečeni u isplati najkasnije na dan 15. studenoga 2023. (pod 5), JNP isplatit će se najkasnije u prosincu 2023.
 
JNP je izuzeto od ovrhe i ne podliježe oporezivanju. JNP isplaćeno korisnicima mirovine neće se uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.
 
 
Jednokratno novčano primanje korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata
 
Odlukom je propisana isplata JNP-a korisnicima doplatka za djecu ostvarenog u Republici Hrvatskoj, i to korisnicima:
 
 • koji su zatečeni u isplati doplatka za djecu za mjesec rujan 2023.
 • kojima su postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu u tijeku, a pravo na isplatu doplatka za djecu bude im priznato do 30. rujna 2023.
 
Iznos JNP-a određuje se na sljedeći način:
 
 • 50 eura za jedno dijete
 • 100 eura za dva djeteta
 • 150 eura za tri djeteta
 • 200 eura za četiri djeteta te
 • 300 eura za petero i više djece.
 
Korisnicima zatečenim u isplati doplatka za djecu za rujan 2023. isplatit će se JNP u listopadu 2023., a korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu u tijeku, a pravo na isplatu doplatka za djecu bude im priznato do 30. rujna 2023. isplatit će se u studenom 2023.
 
JNP ne smatra se dohotkom niti prihodom te ne može biti predmet ovrhe.
 
 
Jednokratno novčano primanje korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi, mirovinskome sustavu i sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata radi ublažavanja posljedica rasta troškova života
 
Odlukom je, između ostalog, propisana isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu ostvarenog u mirovinskome sustavu prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji su važili do 31. prosinca 1998., a koji su zatečeni u isplati doplatka za pomoć i njegu za mjesec rujan 2023.

Navedenim korisnicima JNP isplatit će se u listopadu 2023., u iznosu od 150 eura.

JNP ne smatra se dohotkom niti prihodom te ne može biti predmet ovrhe.
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi