Preskočite na glavni sadržaj
100.mirovinsko.hr
Obavijest o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2019. godini

Vijesti

Obavijest o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2019. godini

Obavijest o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2019. godini

17.02.2020.

Radi provedbe postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će korisnicima mirovina koji su obveznici poreza putem Obavijesti o mirovinskim primanjima za siječanj 2020. (u daljnjem tekstu: Obavijest), koju će primiti u veljači 2020., staviti na raspolaganje podatke o: 
 
- isplaćenim mirovinskim primanjima korisniku i nasljedniku nakon smrti drugog korisnika mirovine, koja je dospijevala na isplatu u 2019., 
- svoti obračunatog dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovine i 
- svoti plaćenog poreza na mirovinu i prireza korisniku i nasljedniku nakon smrti drugog korisnika mirovine
 
Korisnicima kojima se mirovina isplaćuje preko pošte obavijest će dostaviti Zavod, a korisnicima kojima se mirovina isplaćuje na račun Obavijest će dostaviti banke kod kojih imaju otvoren račun za isplatu mirovine. Iznimno, Područne službe, uredi i ispostave Zavoda će od 01. veljače 2020. izdavati potvrde o isplaćenim mirovinskim primanjima u 2019. samo onim korisnicima mirovine kojima neće biti dostavljena Obavijest, a koji zatraže izdavanje potvrde zbog drugih opravdanih razloga, te nasljednicima nakon smrti korisnika, koji nisu korisnici mirovina. 
 
Umirovljenici kojima su u 2019. isplaćena mirovinska primanja za 2019., nisu  obvezni podnositi godišnju prijavu jer Porezna uprava u skladu s člankom 51. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19) po službenoj dužnosti ili prema zahtjevu poreznog obveznika, provodi poseban postupak utvrđivanja ukupnog godišnjeg dohotka i ukupnog godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. 
 
Godišnju poreznu prijavu za 2019. obvezno podnose samo umirovljenici koji su u 2019. ostvarili uz mirovinu:
 
- Dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 29. Zakona o porezu na dohodak i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalnih djelatnosti prema člancima 30.-35. Zakona o porezu na dohodak,
- Dohodak od nesamostalnog rada koji je, prema posebnom zakonu, ostvario porezni obveznik – rezident, kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi. 
- Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak
 
Prethodno navedeni korisnici mirovina uz godišnju poreznu prijavu za 2019., trebaju priložiti presliku Obavijesti, te podnijeti godišnju poreznu prijavu do kraja veljače 2020. nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave prema mjestu prebivališta. 
 
Napominjemo da korisnicima obiteljskim mirovina koje ne podliježu oporezivanju (obiteljske mirovine koje primaju djeca prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rada) Zavod ne šalje Obavijest o isplaćenim mirovinskim primanjima budući da se te mirovine ne iskazuju na poreznoj prijavi. 
 
Podsjećamo da Zavod neće obavještavati korisnike niti izdavati potvrde o mirovinskim primanjima koja su u 2019. isplaćena za prethodne godine budući da se ti podaci ne iskazuju na poreznoj prijavi. Navedeni podaci dostavljaju se Poreznoj upravi u skladu s poreznim propisima.
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi