Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Objavljen javni natječaj za prodaju nekretnine - poslovne zgrade u Zadru

Vijesti

Objavljen javni natječaj za prodaju nekretnine - poslovne zgrade u Zadru

Objavljen javni natječaj za prodaju nekretnine - poslovne zgrade u Zadru

19. 7.2023.

Na internetskim stranicama HZMO-a objavljen je javni natječaj za prodaju nekretnine - poslovne zgrade u Zadru, Ulica Šimuna Kožičića Benje 2, ukupne neto korisne površine 2.087,15 m2.
Poslovna zgrada u suvlasništvu je Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u 53,82 % suvlasničkog dijela, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u 33,94 % suvlasničkog dijela i Zadarske županije u 12,24 % suvlasničkog dijela (Prodavatelji).
Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju „viđeno – kupljeno“, a Prodavatelji ne odgovaraju za pravne i materijalne nedostatke nekretnine koja je predmet javne prodaje.
Početna cijena nekretnine iznosi 4.732.497,18 eura, a ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % od početne cijene nekretnine, odnosno 236.624,86 eura, koja se uplaćuje u korist Državnog proračuna. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu, a ostalim ponuditeljima Prodavatelji će vratiti jamčevinu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, s tim da ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamate za razdoblje od njezine uplate do isplate.
Krajnji rok za predaju ponuda je 19. rujna 2023, a ponude će se otvarati 25. rujna 2023. u 10:00 sati u prostorijama HZMO-a Zagreb, A. Mihanovića 3, dvorana A, II. kat.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni samo ponuditelji osobno ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja (punomoć mora biti ovjerena od javnog bilježnika).

 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi