Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Objavljen javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu HZMO-a

Vijesti

Objavljen javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu HZMO-a

Objavljen javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu HZMO-a

30. 10. 2023.

Na internetskim stranicama HZMO-a objavljen je javni natječaj za prodaju nekretnina- stanova u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Pakracu, Karlovcu, Velikom Grđevcu i Imotskom.
Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju „viđeno – kupljeno“. 
Prodavatelj ne odgovara za pravne i materijalne nedostatke nekretnine koja je predmet javne prodaje.

Nekretnine za koje je naznačeno da su u izvanknjižnom vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u posjedu su prodavatelja, ali nisu u zemljišnim knjigama upisani kao njegovo vlasništvo, što ne utječe na pravo vlasnika da raspolaže sa svojom nekretninom. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kupcima će predati nekretninu u posjed i dati svu potrebnu dokumentaciju kojom raspolaže za nekretninu, međutim dužnost kupca je da upiše nekretninu u zemljišne knjige.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini 10 % početne cijene nekretnine u korist državnog proračuna. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu, a ostalim ponuditeljima Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje vratit će jamčevinu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, s tim da ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamate za razdoblje od njezine uplate do isplate.
Krajnji rok predaje ponuda je 29. studenog 2023., a ponude će se otvarati 7. prosinca 2023. u 10.00 sati u prostorijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Zagreb, A. Mihanovića 3, dvorana A, II. kat.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni samo ponuditelji osobno ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja (potrebna punomoć ovjerena kod javnog bilježnika).
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi