Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Određivanje svote doplatka za djecu

Doplatak za djecu

Određivanje svote doplatka za djecu

Zakonom o doplatku za djecu propisano je pet cenzusnih grupa prema kojima se određuju svote doplatka za djecu, i to:

 
Ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno Visina doplatka za djecu u % od proračunske osnovice Svota doplatka u eurima
do 20% PO
(0-88,29 eura)
14 % 61,80
iznad 20% do 40% PO
(88,30-176,58 eura)
12,5 % 55,18
iznad 40% do 60% PO
(176,59-264,86 eura)
11 % 48,56
iznad 60% do 100% PO
(264,87-441,44 eura)
9 % 39,73
iznad 100% do 140% PO
(441,45-618,02 eura)
7 % 30,90


Za dijete bez oba roditelja ili za dijete čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposobni za samostalan život i rad ili im je oduzeta poslovna sposobnost ili su lišeni prava na roditeljsku skrb ili su lišeni poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb, pripadajuća svota doplatka za djecu, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se 25 % (77,25 eura, 68,98 eura, 60,70 eura, 49,66 eura, 38,63 eura).

Za dijete bez jednog roditelja ili za dijete čiji je jedan roditelj nepoznat ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili mu je oduzeta poslovna sposobnost, ili je lišen prava na roditeljsku skrb ili je lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb, pripadajuća svota doplatka za djecu, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se 15 % (71,07 eura, 63,46 eura, 55,84 eura, 45,69 eura, 35,54 eura).

Za korisnike koji pravo ostvaruju prema članku 122. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja) svota doplatka za dijete utvrđuje se neovisno o dohodovnom cenzusu i iznosi 77,25 eura.
 

Određivanje svote doplatka za djecu


Svota doplatka  za djecu određuje se ovisno o visini ostvarenoga ukupnog dohotka u prethodnoj kalendarskoj godini  po članu kućanstva mjesečno na sljedeći način:
  • ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 20 % proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 14 % proračunske osnovice, po djetetu (61,80 eura)
  • ako je ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznad 20 % do 40 % proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 12,5 % proračunske osnovice, po djetetu (55,18 eura)
  • ako je ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznad 40 % do 60 % proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 11 % proračunske osnovice, po djetetu (48,56 eura)
  • ako je ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznad 60 % do 100 % proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 9 % proračunske osnovice, po djetetu (39,73 eura)
  • ako je ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznad 100 % do 140 % proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 7 % proračunske osnovice, po djetetu (30,90 eura).

Svote doplatka određene prema cenzusnim grupama povećavaju se za 25% za dijete bez oba roditelja odnosno za 15 % za dijete bez jednog roditelja ili ako su oba ili jedan roditelj:
  • nepoznat
  • nepoznatog prebivališta
  • potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili
  • mu je oduzeta poslovna sposobnost ili je lišen prava na roditeljsku skrb ili je lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb.


Određivanje dodatka


Korisniku doplatka za djecu, uz utvrđenu svotu doplatka za djecu, pripada i dodatak za treće i četvrto dijete. To znači da se uz svotu doplatka za djecu utvrđenu rješenjem, korisniku dodaje 66,36 eura ako ostvaruje pravo na doplatak za troje djece, odnosno 132,72 eura mjesečno ako ostvaruje pravo na doplatak za četvero i  više djece.

Napomena: Za korištenje aplikacije Kalkulator doplatka za djecu potrebno je pristupiti HZMO korisničkim stranicama prijavom u sustav e-Građani.
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi