Preskočite na glavni sadržaj
100.mirovinsko.hr
Osnovna mirovina

Mirovine

Osnovna mirovina

Od 1. siječnja 2019. omogućeno je svim osiguranicima koji su osigurani u oba mirovinska stupa da u postupku ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu izaberu žele li ostvariti mirovinu samo iz I. stupa (generacijske solidarnosti) ili iz oba obvezna mirovinska stupa (uključujući i individualnu kapitaliziranu štednju).
1. Osoba osigurana u I. i II. mirovinskom stupu podnosi HZMO-u zahtjev za starosnu/prijevremenu starosnu mirovinu.

2. Osiguranik na kućnu adresu dobiva obavijest REGOS-a o informativnom izračunu mirovine. Obavijest sadrži informativni izračun HZMO-a i informativni izračun mirovine mirovinskog osiguravajućeg društva. Na osnovi izračuna treba donijeti odluku o izboru mirovine samo iz I. ili iz oba obvezna stupa mirovinskog osiguranja.

3. O izboru mirovine osiguranici su obvezni na šalteru REGOS-a, u bilo kojoj poslovnici FINA-e, dati osobno potpisanu izjavu o vrsti mirovine za koju su se opredijelili.

4. Podatak o vrsti izabrane mirovine REGOS dostavlja HZMO-u, na temelju kojeg HZMO budućem korisniku mirovine donosi rješenje o priznanju prava na mirovinu:

  • ako je izbor mirovina samo iz I. stupa, HZMO će  odrediti  mirovinu kao da je osiguranik bio osiguran samo u I. stupu. Ovaj izbor znači istupanje iz II. stupa, a ukupna sredstva kapitaliziranih doprinosa prenose se u državni proračun. 
  • ako je izbor kombinirana mirovina iz I. i iz II. stupa, HZMO će odrediti  osnovnu mirovinu iz I. stupa i dostaviti REGOS-u podatke iz rješenja.

 
Nakon što REGOS od HZMO-a zaprimi podatke iz rješenja o osnovnoj mirovini, korisnik mirovine izbor mirovinskog osiguravajućeg društva treba obaviti na šalteru REGOS-a (R-POD obrazac), u bilo kojoj poslovnici FINA-e, uz predočenje osobne iskaznice. Ako je korisnik u inozemstvu i nije u mogućnosti osobno doći u REGOS, odnosno u bilo koju poslovnicu FINA-e, treba kontaktirati REGOS radi dostave obrasca R-POD, odnosno Prijave o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva. Navedenu Prijavu treba popuniti, potpisati i ovjeriti nadležno tijelo (ovjera potpisa) te dostaviti na adresu: REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb.

Protekom roka od 15 dana od dana zaprimanja potpisanog obrasca R-POD, ako korisnik mirovine nije promijenio svoju odluku o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD), ukupna sredstva prenose se izabranom MOD-u. Korisnik mirovine s izabranim MOD-om sklapa ugovor o mirovini, a iz  doznačenih  sredstava, u skladu sa sklopljenim ugovorom, MOD isplaćuje mirovinu iz II. stupa. 

Od 1. siječnja 2024. korisnik mirovine iz II. stupa može se odlučiti za djelomičnu, jednokratnu novčanu isplatu do 20% u bruto iznosu od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u, pod uvjetom da mu je osnovna mirovina iz I. stupa veća od najniže mirovine iz I. stupa. Ako se korisnik odluči za jednokratnu novčanu isplatu do 20%, mirovina iz II. stupa trajno će biti umanjena jer će se odrediti prema preostaloj svoti. Važno je napomenuti da pri svakoj isplati mirovine, kao i pri jednokratnoj isplati do 20% od ukupno kapitaliziranih sredstava doznačenih MOD-u, MOD obračunava i uplaćuje porez na dohodak i prirez porezu na dohodak u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak  te korisniku mirovine isplaćuje netoiznos. Stope poreza za umirovljenike umanjene su i iznose 12% i 18%, ovisno o poreznim razredima. Na temelju konačnog obračuna poreza na dohodak koji obračunava Porezna uprava, korisnik mirovine može imati obvezu uplate poreza ili obvezu povrata više uplaćenog poreza na dohodak, ovisno o ostvarenim primicima i korištenim osobnim odbicima u toj godini.

Osiguraniku osiguranom u I. i II. stupu starosna i prijevremena starosna mirovina ostvarena pod povoljnijim uvjetima od uvjeta utvrđenih ZOMO-om određuje se kao da je osiguranik bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti, odnosno samo u I. stupu.


Starosna i prijevremena starosna mirovina

  • Pri podnošenju zahtjeva za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu omogućen je istup iz obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje (II. stupa) i osiguranicima koji su obvezno bili osigurani u oba mirovinska stupa,  a na dan 1. siječnja 2002. bili su mlađi od 40 godina. Ova mogućnost uvedena je izmjenama triju zakona: izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, br. 115/18) i prema odredbi članka 92. stavka 4. ZOMO-a.
  • Pri ostvarivanju prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu osiguranici koji su ostvarili staž osiguranja do 1. siječnja 2002., kao i oni koji nisu ostvarili staž osiguranja do toga datuma, mogu se izjavom Središnjem registru osiguranika opredijeliti za ostvarivanje prava na mirovinu samo iz obveznog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) ili na ostvarivanje prava na mirovinu i iz II. stupa.
  •  Od 1. siječnja 2024. Zakonom o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (NN 156/2023.) osiguranicima koji su se opredijelili za ostvarivanje prava na mirovinu i iz II. stupa, starosna i prijevremena starosna mirovina iz I. stupa određuje se sa jedinstvenom stopom dodatka od 27%, neovisno o tome kada je navršeni mirovinski staž (prije ili poslije uvođenja II. mirovinskoga stupa).
  • Osnovica za dodatak od 27% je mjesečna svota osnovne mirovine .
  • Ako osiguranik izabere ostanak u II. stupu, uz priznanje prava na osnovnu mirovinu, određuje se i mirovina iz II. stupa prema programu MOD-a, a sredstva s osobnog računa prenose se u MOD s kojim sklapa ugovor o mirovini. Osiguranici koji izaberu ostanak u II. stupu mogu podići do 20% sredstava s osobnog računa u MOD-u na temelju ugovora o mirovini, a isplaćuje se samo korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine ostvarene prema ZOMO-u. Isplata se može ugovoriti samo ako je osnovna starosna odnosno prijevremena starosna mirovina veća od najniže generacijske  mirovine prema ZOMO-u.
  • Sadašnjim korisnicima osnovne starosne ili prijevremene starosne mirovine uz koju je određen i dodatak  na tu mirovinu počevši od 1.1.2019., prevest će se mirovina od 1. siječnja 2024. i odredit će se jedinstvena svota dodatka od 27% na pripadajuću osnovnu mirovinu. Dodatak će se odrediti po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja
 

Invalidska mirovina

Ako kod osiguranika koji je osiguran u II. stupu nastane potpuni gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu prema ZOMO-u, a stariji je od 55 godina života i duže je od 10 godina osiguran u II. stupu i ako bi mu mjesečna svota invalidske mirovine koja bi mu pripadala prema programu MOD-a, povećana za iznos osnovne invalidske mirovine, iznosila više od mjesečne svote invalidske mirovine određene kao da je bio osiguran samo u I. stupu, odredit će se osnovna mirovina.
U tom slučaju sredstva s računa člana mirovinskog fonda prenijet će se putem Središnjeg registra osiguranika MOD-u koji on izabere i koji mu osigurava trajnu mjesečnu invalidsku mirovinu prema svome programu, u skladu s posebnim zakonom.
 

Obiteljska mirovina

Ako osiguranik koji je bio osiguran u II. stupu umre prije ostvarivanja prava na mirovinu prema ZOMO-u, a u trenutku smrti je bio stariji od 55 godina života i duže od 10 godina je bio osiguran u II. stupu te ako bi članovima obitelji na temelju ukupnih kapitaliziranih sredstava umrloga mjesečna svota obiteljske mirovine koja bi mu pripadala prema programu MOD-a, povećana za iznos osnovne obiteljske mirovine, iznosila više od mjesečne svote obiteljske mirovine određene kao da je bio osiguran samo I. stupu, odredit će se osnovna mirovina. U tom slučaju sredstva s računa člana mirovinskog fonda prenijet će se putem Središnjeg registra osiguranika MOD-u koji će mu osigurati trajnu mjesečnu obiteljsku mirovinu prema svome programu, u skladu s posebnim zakonom.
 
Ako osiguranik koji je bio osiguran u II. stupu umre, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema ZOMO-u, ukupno kapitalizirana sredstva na računu umrlog osiguranika predmet su nasljeđivanja prema zakonu koji uređuje pravo nasljeđivanja. Ako su sredstva s osobnog računa umrlog osiguranika, koji je bio osiguran u II. stupu, naslijeđena, a član obitelji naknadno stekne pravo na obiteljsku mirovinu prema ZOMO-u i pravo na mirovinu izvodi od umrlog osiguranika, obiteljska mirovina određuje se kao osnovna mirovina prema ZOMO-u.
 

Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi