Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članovi njihovih obitelji

Mirovine

Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članovi njihovih obitelji

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19 i 84/21, u daljnjem tekstu: ZOHBDR), koji je stupio na snagu 14. prosinca 2017., uređena su i prava iz mirovinskog osiguranja pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (u daljnjem tekstu: HVO) i članova njihovih obitelji - Glava IX. ZOHBDR-a. Odredbe članka 139., 140., 143. i 144. ZOHBDR-a stupile su na snagu 14. prosinca 2017., a odredbe članka 141. i  142 te članka 145. do 147. istog Zakona stupile su na snagu 1. siječnja 2019.
 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 156/23, u daljnjem tekstu: ZID ZOHBDR) koji je stupio je na snagu 1. siječnja 2024. proširen je obuhvat prava pripadnika borbenog sektora HVO-a koji mogu ostvariti pravo na invalidsku mirovinu i propisani su uvjeti za obnovu postupka na temelju pogoršanja zdravstvenog stanja pripadnika borbenog sektora HVO-a.
 
Novine u odnosu na Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Ugovor HVO) su sljedeće:
 
- nema određenog roka za podnošenje zahtjeva
- omogućuje se obnova postupka pripadnicima HVO-a koji su ostvarili pravo na temelju Ugovora HVO i kojima je smanjen postotak oštećenja organizma na temelju provedene revizije u Bosni i Hercegovini
- uređuju se prava državljana Republike Hrvatske pripadnika borbenog sektora HVO-a i članova njihovih obitelji
- utvrđeni su novi uzroci invalidnosti po osnovi bolesti ili ozljede
- omogućen je novi izračun visine mirovine pripadnicima HVO-a, korisnicima koji su ostvarili invalidsku mirovinu na temelju Ugovora HVO i korisnicima koji su ostvarili invalidsku mirovinu na temelju članka 142. ZOHBDR-a
- pravo na obiteljsku mirovinu imaju članovi uže i šire obitelji umrlog pripadnika HVO-a, poginulog ili smrtno stradalog pripadnika HVO-a bez pravnih smetnji u vezi sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i bez pravnih smetnji u vezi sa statusom člana obitelji poginulog ili smrtno stradalog hrvatskog branitelja
- pravo na obiteljsku mirovinu mogu ostvariti članovi obitelji pripadnika borbenog sektora HVO-a koji je umro od posljedica rane ili ozljede, odnosno bolesti, pogoršanja ili pojave bolesti ili koji su počinili samoubojstvo, što je novina u odnosu na Ugovor HVO koji se odnosi na članove obitelji poginulih, nestalih ili ekshumiranih pripadnika HVO-a.
 
Uvjet za ostvarivanje prava na invalidsku i obiteljsku mirovinu je pripadnost borbenom sektoru HVO-a.
 
Pripadnikom borbenog sektora HVO-a, prema članku 14. stavku 3. ZOHBDR-a, smatra se pripadnik HVO-a i policije HVO koji je sudjelovao u oružanom otporu i djelovao u izravnoj vezi s pružanjem otpora u obrani suvereniteta od 18. rujna  1991. do 23. prosinca 1996.
Pripadnost borbenom sektoru HVO-a dokazuje se uvjerenjem o pripadnosti HVO-u koje izdaje nadležno tijelo Bosne i Hercegovine - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata - Sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, u Sarajevu.
 
 
INVALIDSKA MIROVINA
 
 
a. Članak 141. ZOHBDR-a
 
Prema članku 141. ZOHBDR-a, pripadnici HVO-a, državljani Republike Hrvatske koji su na temelju Ugovora HVO ostvarili pravo na invalidsku mirovinu i kojima je smanjen postotak oštećenja organizma po pravomoćnom rješenju nadležnog tijela Bosne i Hercegovine imaju pravo na novi obračun visine mirovine.
 
Visina invalidske mirovine određuje se bez ponovnog vještačenja preostale radne sposobnosti, odnosno, određuje se u visini razlike između smanjene osobne invalidnine i svote invalidske mirovine koja bi im pripadala prema ZOHBDR-u.
 
b. Članak 142. ZOHBDR-a
 
Pravo na invalidsku mirovinu prema ZOHBDR-u i Zakonu o mirovinskom osiguranju, umanjenu za iznos osobne invalidnine, imaju:
 
- pripadnici borbenog sektora HVO-a, državljani Republike Hrvatske, kojima je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela Bosne i Hercegovine priznat status ratnog vojnog invalida po osnovi ranjavanja ili zatočeništva
 
- pripadnici borbenog sektora HVO-a, državljani Republike Hrvatske, kojima je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela Bosne i Hercegovine priznat status ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti  ili ozljede.
 
Odredbama ZID ZOHBDR-a koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024., omogućeno je pripadnicima borbenog sektora HVO-a, državljanima Republike Hrvatske, koji su pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela u Bosni i Hercegovini stekli status ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti ili ozljede od V. do X. skupine ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu.
 
Isto tako, pripadnicima HVO-a, korisnicima koji su ostvarili invalidsku mirovinu na temelju Ugovora HVO kao i korisnicima koji su ostvarili invalidsku mirovinu na temelju članka 142. ZOHBDR-a omogućen je novi izračun visine mirovine.
 
Uvjet za ponovni izračun visine mirovine jest pogoršanje njihovog zdravstvenog stanja zbog kojeg je nastala promjena u postocima uzroka invalidnosti koji su uvjetovali djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti s pravom na invalidsku mirovinu ili ako kod korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti nastane potpuni gubitak radne sposobnosti zbog istih uzroka.
 
Nova visina invalidske mirovine, osobi iz stavka 3. članka 142. ZOHBDR-a, određuje se u visini razlike između nove svote invalidske mirovine koju bi ista osoba ostvarila prema pravnim propisima u Republici Hrvatskoj na temelju pogoršanja zdravstvenog stanja i visine mjesečnog iznosa osobne invalidnine ostvarene prema pravomoćnom rješenju nadležnog tijela Bosne i Hercegovine o statusu ratnog vojnog invalida, važećeg u trenutku pogoršanja stanja.
 
 
OBITELJSKA MIROVINA
 
Člankom 147. ZOHBDR-a omogućeno je članovima obitelji (uže i šire obitelji) umrlih i smrtno stradalih pripadnika borbenog sektora HVO-a kojima je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela u Bosni i Hercegovini priznato pravo na obiteljsku invalidninu, i to pravo nisu ili nisu mogli ostvariti na temelju važećeg Ugovora HVO, ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu.
 
Pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruju državljani RH, članovi uže i šire obitelji pripadnika borbenog sektora HVO-a koji je:
 
- poginuo u obrani suvereniteta u razdoblju od 18. rujna 1991. do 23. prosinca 1996., osim članova obitelji iz čl. 1. st. 1. t. 8. Ugovora HVO
- ubijen prilikom zatočenja u neprijateljskom logoru, zatvoru ili drugom neprijateljskom objektu, osim članova obitelji iz čl. 1. st. 1. t. 8. Ugovora HVO
- umro od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta najkasnije do 23. prosinca 1996.
- umro od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta najkasnije do 23. prosinca 1996.
- izvršio samoubojstvo koje je posljedica psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta RH do stupanja na snagu ZOHBDR-a (14. prosinca 2017.).
 
Vještačenje prema zahtjevu za obiteljsku mirovinu provodi se samo u slučaju samoubojstva  pripadnika borbenog sektora HVO-a (članak 147. stavak 1. točka e. ZOHBDR-a) pod uvjetom da član odnosno članovi obitelji nisu ostvarili pravo na obiteljsku invalidninu prema propisima Bosne i Hercegovine.
U ovakvim slučajevima pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje se u punom iznosu, prema stavku 3. članka 147. ZOHBDR-a.
 
Utvrđivanje (vještačenje) uzročne veze između samoubojstva i obrane suvereniteta RH, stupanjem na snagu ZID ZOHBDR-a 31. srpnja 2021., ulazi u djelokrug poslova koje obavlja Ministarstvo hrvatskih branitelja, odnosno za to posebna ustrojena liječnička vijeća: prvostupanjsko vijeće i revizijsko vijeće.
 
U ostalim slučajevima (u BiH ostvareno pravo na obiteljsku invalidninu), svota obiteljske mirovine umanjuje se za iznos obiteljske invalidnine koja je priznata prema pravomoćnom rješenju nadležnog tijela Bosne i Hercegovine.
 
Pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje se pod uvjetima određenim člankom 44. ZOHBDR-a za članove uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
 

Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi