Preskočite na glavni sadržaj
100.mirovinsko.hr
Pripadnici HVO-a i članovi njihovih obitelji

Mirovine

Pripadnici HVO-a i članovi njihovih obitelji

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: ZOHBDR) koji je stupio na snagu 14. prosinca 2017. uređena su prava iz mirovinskog osiguranja pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (u daljnjem tekstu: HVO) i članova njihovih obitelji (Glava IX. ZOHBDR-a).
Odredbe članaka 139., 140., 143.  i 144. ZOHBDR-a, koje se odnose na prava pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji, stupile su na snagu 14. prosinca 2017., a odredbe članka 141. i 142. te članka 145. do 147. ZOHBDR-a 1. siječnja 2019.

Novine u odnosu na Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Ugovor HVO) su sljedeće:

 • nema određenog roka za podnošenje zahtjeva
 • omogućuje se obnova postupka pripadnicima HVO-a koji su ostvarili pravo na temelju Ugovora HVO i kojima je smanjen postotak oštećenja organizma na  temelju provedene revizije u Bosni i Hercegovini
 • uređuju se prava državljana Republike Hrvatske pripadnika borbenog sektora HVO-a i članova njihovih obitelji
 • utvrđeni su novi uzroci invalidnosti po osnovi  bolesti ili ozljede od I. do IV. skupine
 • pravo na obiteljsku mirovinu imaju članovi uže i šire obitelji umrlog pripadnika HVO-a ili poginulog ili smrtno stradalog pripadnika HVO-a bez pravnih smetnji u vezi sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i bez pravnih smetnji u vezi sa statusom člana obitelji poginulog ili smrtno stradalog hrvatskog branitelja
 • pravo na obiteljsku mirovinu mogu ostvariti članovi obitelji pripadnika borbenog sektora HVO-a koji je umro od posljedica rane ili ozljede, odnosno bolesti,  pogoršanja ili pojave bolesti ili koji su počinili samoubojstvo, što je novina u odnosu na Ugovor HVO koji se odnosi na članove obitelji poginulih, nestalih ili ekshumiranih pripadnika HVO-a.
Uvjet za ostvarivanje prava na invalidsku i obiteljsku mirovinu je pripadnost borbenom sektoru HVO-a.

Pod pojmom pripadnika borbenog sektora HVO-a podrazumijeva se pripadnik HVO-a i policije HVO-a koji je sudjelovao u oružanom otporu i djelovao u izravnoj vezi s pružanjem otpora u obrani suvereniteta (odlazak u postrojbu, na borbeni položaj i povratak te obuka i priprema za odlazak na bojište) u razdoblju od 18. rujna 1991. do 23. prosinca 1996.

Pripadnost borbenom sektoru dokazuje se uvjerenjem o pripadnosti postrojbi HVO-a i okolnostima stradavanja koje izdaje nadležno tijelo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata – Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze i njima nadređeni odsjek i sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze.
 

Invalidska mirovina


Pripadnici HVO-a, državljani Republike Hrvatske (RH) koji su ostvarili pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne ili opće nesposobnosti za rad primjenom Ugovora HVO imaju pravo na novi obračun visine invalidske mirovine na temelju smanjenja postotka oštećenja organizma prema pravomoćnom rješenju nadležnog tijela BiH.

Određena mirovina isplaćuje se u visini razlike između invalidske mirovine ostvarene prema Ugovoru HVO i  mjesečnog iznosa osobne invalidnine ostvarene u BiH.

Uveden je institut obnove postupka za korisnike invalidskih mirovina kojima je u BiH u postupku revizije na temelju Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite smanjen postotak oštećenja organizma i doneseno pravomoćno rješenje o novoj visini osobne invalidnine. Obnova postupka provodi se na osobni zahtjev korisnika mirovine, uz ponovno vještačenje preostale radne sposobnosti.

Omogućeno je podnošenje zahtjeva za priznanje prava  pripadnicima borbenog sektora HVO-a, državljanima RH kojima je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela u BiH priznat status ratnog vojnog invalida po osnovi ranjavanja ili zatočeništva, a pravo na invalidsku mirovinu nisu ostvarili prema Ugovoru HVO.

Zahtjev za priznanje prava mogu podnijeti i pripadnici borbenog sektora HVO-a, državljani RH kojima je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela BiH priznat status ratnog vojnog invalida od I. do IV. skupine po osnovi bolesti ili ozljede.

U slučaju priznanja prava na invalidsku mirovinu, svota invalidske mirovine umanjuje se za iznos osobne invalidnine koja je priznata prema pravomoćnom rješenju nadležnog tijela BiH.

 
Obiteljska mirovina

 
Pravo na obiteljsku mirovinu imaju:
 • članovi uže i šire obitelji umrlog i smrtno stradalog pripadnika HVO-a
 • članovi uže i šire obitelji umrlog i smrtno stradalog pripadnika borbenog sektora HVO-a.

Pravo na obiteljsku mirovinu ostvaraju državljani RH, članovi uže i šire obitelji pripadnika borbenog sektora HVO-a koji je:
 • poginuo u obrani suvereniteta u razdoblju od 18. rujna 1991. do 23. prosinca 1996., osim članova obitelji iz čl. 1. st.1. t. 8. Ugovora HVO
 • ubijen pri zatočenju u neprijateljskom logoru, zatvoru ili drugom neprijateljskom objektu, osim članova obitelji iz čl. 1. st. 1. t. 8. Ugovora HVO
 • umro od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta najkasnije do 23. prosinca 1996.
 • umro od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta najkasnije do 23. prosinca 1996.
 • izvršio samoubojstvo kao posljedicu psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta, do stupanja na snagu ovoga Zakona.
Bračni ili izvanbračni drug umrlog pripadnika HVO-a, državljanina RH, stječe pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši 50 godina života, pod uvjetom da ima navršenih 40 godina života u trenutku smrti pripadnika HVO-a.

Djeca umrlog pripadnika HVO-a, državljanina RH, ostvaruju pravo na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitog školovanja i nakon završetka ili prekida redovitog školovanja ako nisu zaposlena ili korisnici mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, a najduže 12 mjeseci od dana završetka ili prekida redovitog školovanja, odnosno najkasnije od dana kada navrše 26 godina života.

Roditelji umrlog pripadnika HVO-a, državljanina Republike Hrvatske, stječu pravo na obiteljsku mirovinu prema ZOMO-u. Pravo ostvaruju bez pravnih smetnji u vezi sa statusom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Roditelji, bračni ili izvanbračni drug i djeca poginulog, odnosno smrtno stradalog pripadnika HVO-a mogu ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu u tijeku ili prestankom korištenja obiteljske mirovine ostalih članova obitelji prema odredbama ZOHBDR-a, koje se odnose na ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Pravo ostvaruju bez pravnih smetnji vezanih uz status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i status člana obitelji poginulog, odnosno smrtno stradalog hrvatskog branitelja.

Svota obiteljske mirovine smanjuje se za iznos obiteljske invalidnine koja je priznata prema pravomoćnom rješenju nadležnog tijela BiH.

Ako članovi obitelji pripadnika borbenog sektora HVO-a koji je izvršio samoubojstvo nisu ostvarili pravo na obiteljsku invalidninu na temelju propisa u BiH, ostvaruju pravo na puni iznos obiteljske mirovine pod uvjetom da se u postupku vještačenja utvrdi uzročno-posljedična veza između samoubojstva i obrane suvereniteta.
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi