Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Rad korisnika mirovina ostvarenih prema posebnim propisima

Mirovine

Rad korisnika mirovina ostvarenih prema posebnim propisima

Korisniku starosne mirovine ostvarene prema posebnim propisima o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, prijašnjim propisima o pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika, o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, o pravima djelatnika unutarnjih poslova, o pravima djelatnika na izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privrednih prijestupa i prekršaja ili propisu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja ili propisu o pravima profesionalnih vatrogasaca  koji se tijekom korištenja mirovine zaposli
  • do polovice punog radnog vremena - isplaćuje mu se puna mirovina (100%)
  • s punim radnim vremenom - isplaćuje mu se 50% mirovine.
Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku starosne mirovine,  starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika koji ostvari pravo na starosnu mirovinu ili starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno prema Zakonu o mirovinskom osiguranju uz primjenu ZOHBDR-a i nastavi raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu ili koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena isplata mirovine se ne obustavlja niti se mirovina smanjuje.
Hrvatskom branitelju korisniku prijevremene starosne mirovine ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno prema Zakonu o mirovinskom osiguranju uz primjenu ZOHBDR-a koji nastavi raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu ili koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena isplata mirovine se ne obustavlja niti se mirovina smanjuje.
Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti (opće nesposobnosti za rad), ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili prijašnjim zakonima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kod kojega je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao zbog ranjavanja, ozljede, zatočeništva u neprijateljskom logoru, zatvoru ili drugom neprijateljskom objektu, bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, dakle zbog uzroka u vezi s obranom suvereniteta Republike Hrvatske, ako se zaposli na manje od 3,5 sati dnevno, invalidska mirovina se ne obustavlja i ne podliježe kontrolnom pregledu, i to, ni nakon zaposlenja, ni nakon prestanka zaposlenja. Nakon prestanka zaposlenja staž osiguranja ne uračunava se u mirovinski staž, niti mu se nakon prestanka zaposlenja mirovina ponovno određuje.
Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, nastalog zbog okolnosti propisanih ZOHBDR-om, ako se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje, mirovina se ne obustavlja, već se određuje primjenom mirovinskog faktora 0,6667.
Za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena mirovina se određuje sa mirovinskim faktorom 0,8.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne ili opće nesposobnosti za rad ostvarene prema posebnom propisu za vrijeme obavljanja dužnosti upravitelja zadruge bez plaće i naknade isplata mirovine se ne obustavlja, niti se određuje nova svota invalidske mirovine.
Ove mogućnosti rada uz mirovinu odnose se i na hrvatske branitelje koji su pravo ostvarili prema ranije važećim propisima o pravima hrvatskih branitelja.
Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku najniže mirovine ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, za vrijeme zaposlenja duljeg od polovice punog radnog vremena ne pripada najniža mirovina, nego mirovina određena prema stažu i plaći.
Ostalim korisnicima mirovina ostvarenim prema posebnim propisima (zastupnici u Hrvatskom saboru, bivši politički zatvorenici, sudionici NOR-a i drugi) za vrijeme zaposlenja ili obavljanja djelatnosti na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja.
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi