Preskočite na glavni sadržaj
100.mirovinsko.hr
Što donosi Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

Vijesti

Što donosi Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

Što donosi Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

26.06.2020.

U skladu sa Strategijom socijalne skrbi za starije osobe, u Republici Hrvatskoj donesen je Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe koji je objavljen  u Narodnim novinama, broj: 62/20 od 27. svibnja 2020., a stupa na snagu 1. siječnja 2021.
Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.
Starosna dob i prebivalište osnovni su uvjeti za ostvarivanje prava, međutim, Zakonom su propisani i ostali uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se ostvarilo pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe, a to su: da podnositelj zahtjeva nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, da prihod korisnika ili članova kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi iznos nacionalne naknade za starije osobe; da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi; da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi, da nije primatelj uzdržavanja na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.
Iznimno, korisnik prava na mirovinu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine.
Isto tako, i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, koja je ostvarena prema propisima o socijalnoj skrbi, može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
Postupak se pokreće zahtjevom koji se podnosi područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.
Nacionalna naknada za starije osobe od 1. siječnja 2021., kada Zakon stupa na snagu, iznosi 800,00 kuna mjesečno. Usklađuje se jedanput godišnje, počevši od 1. siječnja 2022. prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, u skladu s podacima Državnog zavoda za statistiku, a Odluku o usklađivanju donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi