Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Obavijest o zakonskim izmjenama od 1. siječnja 2024.

Vijesti

Ilustracija prikazuje knjige i olovku

Obavijest o zakonskim izmjenama od 1. siječnja 2024.

29. 12. 2023.

U nastavku donosimo pregled zakonskih izmjena koje stupaju na snagu 1. siječnja 2024.
 
Zakona o izmjeni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, (NN 156/23, dalje u tekstu: ZI Zakona o dodatku)
Prema ZI Zakona o dodatku, korisnicima kojima je u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti određena osnovna mirovina, osnovica za dodatak je mjesečna svota osnovne mirovine i isti određuje se u postotku od 27 % od osnovne mirovine.
 
Pravo na dodatak od 27 %  se ostvaruje za dio mirovine koja se izračunava na temelju mirovinskoga staža navršenog do početka primjene obveznog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje (do 31. prosinca 2001.), kao i za dio mirovine koja se izračunava na temelju mirovinskoga staža ostvarenog nakon 1. siječnja 2002. odnosno od dana stupanja u obvezno mirovinsko osiguranje individualne kapitalizirane štednje.
 
Korisnicima mirovine, kojima je do dana stupanja na snagu ZI Zakona o dodatku određen dodatak na osnovnu mirovinu, s danom stupanja na snagu ZI Zakona o dodatku određuje se dodatak na osnovnu mirovinu pripadajuću od 1. siječnja 2024. prema ZI Zakona o dodatku, ako je mirovina u isplati.
 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će, po službenoj dužnosti, tim korisnicima mirovine odrediti dodatak na osnovnu mirovinu prema ZI Zakona o dodatku, bez donošenja rješenja.
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 156/23, dalje u tekstu: ZID ZOHBDR)
Odredbe ZID ZOHBDR-a usklađene su sa Zakonom o mirovinskom osiguranju.
ZID ZOHBDR-om je omogućeno korisnicima invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti uzrokovane u cijelosti ili dijelom sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske da im se za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena mirovina isplaćuje sa mirovinskom faktorom 0,8.
 
Iznos obiteljske mirovine iza umrlog hrvatskog branitelja HRVI iz domovinskog rata kojima je bilo priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu do smrti, koji je umro zbog ozljede ili bolesti izvan okolnosti obrane suvereniteta ili umrlog hrvatskog branitelja i umrlog HRVI koji je bio osiguranik ili korisnik mirovine, određuje se primjenom osobnog boda umrlog korisnika mirovine uz primjenu sljedećih mirovinskih faktora:
 
a) 0,77 za mirovinu samo bračnog ili izvanbračnog druga odnosno samo dijete
b) 0,88 za dva člana obitelji
c) 1,0 za tri člana obitelji
d) 1,1 za četiri ili više
 
Bračni drug/izvanbračni drug umrlog hrvatskog branitelja i umrlog HRVI koji je bio osiguranik ili korisnik mirovine stječe pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši 50 godina  života (bez obzira na dob koju je imao u trenutku smrti).
Korisnicima obiteljske mirovine ostvarene prema ZOHBDR-u ili ZOMO-u koji su nastavili raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu ili koji se tijekom korištenja prava zaposle do polovice punog radnog vremena isplata mirovine se ne obustavlja niti smanjuje.
 
Korisnici najniže starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, prijevremene starosne mirovine ili obiteljske mirovine ostvarene temeljem ZOHBDR-a ili ZOMO-a imaju pravo na najnižu mirovinu i u slučaju zaposlenja do polovice punog radnog vremena.
 
Korisnici najniže invalidske mirovine ostvarene prema ZOHBDR-u ili ZOMO-u kojima je utvrđen djelomični gubitak radne sposobnosti prouzročen djelomice ili u cijelosti kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske imaju pravo na najnižu mirovinu za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena.
 
Korisnici najniže invalidske mirovine ostvarene prema ZOHBDR-u ili ZOMO-u kojima je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti prouzročen djelomice ili u cijelosti kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske imaju pravo na najnižu mirovinu za vrijeme zaposlenja manje od 3,5 sati dnevno.
 
Korisnicima mirovine kojima je isplata najniže mirovine za vrijeme zaposlenja bila obustavljena, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje uspostaviti će isplatu najniže mirovine bez donošenja rješenja, najkasnije u roku od tri mjeseca, ako je to za korisnika povoljnije.
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe (NN 156/23, dalje u tekstu: ZID Zakona)
ZID Zakonom predviđene su četiri ključne izmjene:
 
- ublažavanje uvjeta prebivališta
- povećanje prihodovnog cenzusa
- povećanje svote nacionalne naknade
- isplata putem pošte na izričit zahtjev korisnika
 
Uvjet neprekidnog prebivališta na području Republike Hrvatske neposredno prije podnošenja zahtjeva, snižava se s 20 na 10 godina.
 
Jedan od dodatnih uvjeta za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu, prihodovni cenzus, odnosno visina prihoda korisnika i/ili članova kućanstva ostvaren u prethodnoj godini po članu kućanstva mjesečno, podiže se na dvostruki iznos nacionalne naknade, odnosno 300,00 eura po članu kućanstva mjesečno u 2024. godini.
 
Vezano uz dodatni uvjet da korisnik nacionalne naknade za starije osobe ne smije imati  sklopljen ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, ZID Zakonom propisuje se iznimka za one situacije kada je pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenje ugovora.
 
Iznos nacionalne naknade za starije osobe od 1. siječnja 2024. iznosi 150,00 eura.
Od 1. siječnja 2024. isplata nacionalne naknade omogućuje se i putem pošte na adresu, na zahtjev  korisnika.
Zavod će, počevši od 1. siječnja 2024. po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odrediti nacionalnu naknadu zatečenim korisnicima u novom iznosu, a radi osiguranja iste razine prava kao za nove korisnike.
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu (NN 156/23*, dalje u tekstu: ZID ZDD),
Zakon o inkluzivnom dodatku (NN 156/23, dalje u tekstu: ZOID)
Novina koju donosi ZID ZDD je povećanje dohodovnog cenzusa sa 70% (309,01 eura) na 140% (618,02 eura) proračunske osnovice. S obzirom da proračunska osnovica iznosi 441,44 eura, pravo na doplatak za djecu počevši od 1. ožujka 2024. moći ostvariti svi čiji ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno u 2023. neće prijeći 618,02 eura.
Svota doplatka za djecu određivat će se prema pet cenzusnih grupa, ovisno o postotku od proračunske osnovice (PO):
 
Ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno Visina doplatka za djecu
u % od proračunske osnovice
Svota doplatka u eurima
do 20% PO
(0-88,29 eura)
14 % 61,80
iznad 20% do 40% PO
(88,30-176,58 eura)
12,5 % 55,18
iznad 40% do 60% PO
(176,59-264,86 eura)
11 % 48,56
iznad 60% do 100% PO
(264,87-441,44 eura)
9 % 39,73
iznad 100% do 140% PO
(441,45-618,02 eura)
7 % 30,90
 
Stupanjem na snagu ZOID-a (1. siječnja 2024.) prestaju važiti odredbe Zakona o doplatku za djecu koje se odnose na ostvarivanje prava na doplatak za djecu s oštećenjem zdravlja, odnosno s težim ili teškim invaliditetom u sustavu mirovinskog osiguranja.
Od 1. siječnja 2024. pravo korisnika doplatka za djecu s oštećenjem zdravlja, odnosno s težim ili teškim invaliditetom, bit će (između ostalih prava) objedinjeno u pravu na inkluzivni dodatak, koji se ostvaruje u sustavu socijalne skrbi.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje od 1. siječnja 2024. neće pokretati postupke radi pribavljanja nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom o vrsti i težini oštećenja zdravlja djeteta.
Za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak nadležan je Hrvatski zavod za socijalni rad, koji će za zatečene korisnike prava na doplatak za djecu s oštećenjem zdravlja, odnosno s težim ili teškim invaliditetom na dan 31. prosinca 2023., po službenoj dužnosti, provesti postupak radi odlučivanja o pravu na inkluzivni dodatak, koji će im u slučaju priznanja tog prava, pripadati od 1. siječnja 2024.
 
Hrvatski zavod za socijalni rad će korisnicima prava na doplatak za djecu s težim ili teškim invaliditetom zatečenima na dan 31. prosinca 2023., počevši od 1. siječnja 2024. do posljednjeg dana u mjesecu u kojem će donijeti rješenje o pravu na inkluzivni dodatak, preuzeti isplatu svote doplatka za djecu u visini od 110,36 eura mjesečno, određenu u visini od 25% od proračunske osnovice (441,44 eura).
Zatečenim korisnicima prava na doplatak za djecu s oštećenjem zdravlja, kojima je svota doplatka za djecu određena prema dohodovnom cenzusu s uvećanjem od 25%, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplaćivat će tu svotu doplatka za djecu do 29. veljače 2024.
Navedeni korisnici prava na doplatak za djecu s oštećenjem zdravlja, težim ili teškim invaliditetom, mogu u skladu s prijelaznom odredbom ZID ZDD-a, podnijeti zahtjev za priznanje prava na doplatak za djecu od 1. ožujka 2024. prema dohodovnom cenzusu. O navedenom će svi korisnici biti pravovremeno obaviješteni.
U odnosu na visinu svote doplatka za djecu korisnika koji to pravo ostvaruju prema propisu o pravima hrvatskih branitelja, ističemo da će se ista i nakon stupanja na snagu ZID ZDD-a određivati u najvišem predviđenom iznosu.
 
* na snagu stupa 1. ožujka 2024.
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi