Preskočite na glavni sadržaj
100.mirovinsko.hr
Pristup informacijama

O HZMO-u

Pristup informacijama

Pristup informacijama
Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) informacije koje tijela javne vlasti posjeduju, s kojima raspolažu ili ih nadziru moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.
 
Hrvatsko mirovinsko osiguranje d.o.o. (HMO), osnovano je kao trgovačko društvo čiji je osnivač Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) te kao takvo ima status tijela javne vlasti. Bavi se administrativno - tehničkim poslovima vezanim uz portfelj HZMO-a. HMO raspolaže informacijama od općeg interesa koje proizlaze iz djelokruga njegova rada i omogućava javnosti, odnosno zainteresiranima dostupnost tih informacija. HMO s osobitom pažnjom prati stanje, kretanje i rješavanje zahtjeva za pristup informacijama i najmanje jedanput godišnje izvještava o stanju i odnosima HMO-a s javnošću.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
e-mail: zppi-hmo@mirovinsko.hr
tel.: 01/6312 330  

Izvješće Hrvatskog mirovinskog osiguranja d.o.o. o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za: 2022. godinu2021. godinu2020. godinu 

Odluka o određivanju službenika za informiranje u Hrvatskom mirovinskom osiguranju 2020.

Podnošenje zahtjeva
  • pisanim putem, na adresu: Hrvatsko mirovinsko osiguranje, Ulica grada Vukovara 37b, 10 000 Zagreb - službenik za informiranje
  • telefonom 01/6312-330 i telefaksom 01/6312-333
  • elektroničkim putem, e-poštom na adresu zppi-hmo@mirovinsko.hr
  • usmeno svakim radnim danom, od 8 do 16 sati Hrvatsko mirovinsko osiguranje, Ulica grada Vukovara 37b, 10 000 Zagreb
Sadržaj zahtjeva
Zahtjev za pristup informacijama, koji se može podnijeti i na odgovarajućoj tiskanici, obvezno mora sadržavati:
  • ime i prezime i adresu podnositelja zahtjeva (fizičke osobe)
  • tvrtku, odnosno naziv i sjedište (pravne osobe)
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • opis tražene informacije, odnosno podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će HMO informaciju učiniti dostupnom.
 
Tiskanice 
Zahtjev za pristup informacijama 
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Akti
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15)
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
 
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi