Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Rad korisnika mirovina ostvarenih prema općim propisima

Mirovine

Rad korisnika mirovina ostvarenih prema općim propisima

Korisnicima mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju omogućen je rad do polovice punog radnog vremena, odnosno do 20 sati tjedno, bez obustave primanja mirovine. Mirovina se nastavlja isplaćivati svim korisnicima starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, prijevremene starosne mirovine, obiteljske mirovine ili dijela obiteljske mirovine koji se tijekom korištenja prava na mirovinu zaposle do polovice punog radnog vremena.
Korisniku invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja i podliježe obveznom kontrolnom pregledu. Ako se na kontrolnom pregledu utvrdi da invalidnost ne postoji jer se zdravstveno stanje poboljšalo, osoba gubi pravo na invalidsku mirovinu. Korisniku invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti prevedene na starosnu mirovinu koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na osnovi koje postoji obveza na osiguranje također se obustavlja isplata mirovine i podliježe obveznom kontrolnom pregledu.
Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno djelomičnog  gubitka radne sposobnosti koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se ne obustavlja, ali se određuje nova svota mirovine koja se isplaćuje za vrijeme zaposlenja. Korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, može ostvariti pravo na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ako su ispunjeni uvjeti za stjecanje te mirovine  iz članka 39. stavak. 4. i članka 56. ZOMO-a, neovisno o tome je li nakon stjecanja prava na mirovinu stekao svojstvo osiguranika ili nije, odnosno bio zaposlen ili ne.
Korisnicima najniže mirovine pravo na najnižu mirovinu pripada i za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena.
 
Dakle, mirovina se ne obustavlja sljedećim korisnicima:
1. korisniku starosne mirovine
  1. koji je ostvario starosnu mirovinu prema čl. 33. i 180. ZOMO-a i nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu
  2. koji je ostvario starosnu mirovinu prema čl. 33. i 180. ZOMO-a i korisniku starosne mirovine koji je tu mirovinu ostvario do stupanja na snagu ZOMO-a, koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena
  3. korisniku koji je ostvario starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika prema članku 35. ZOMO-a i nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu
  4. korisniku starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena
2. korisniku prijevremene starosne mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena
3. korisniku obiteljske mirovine ili dijela obiteljske mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena
4. korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad (ostvarene prema prijašnjim propisima)
5. korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti
6. korisniku koji obavlja sezonske poslove u poljoprivredi prema propisima o poticanju zapošljavanja i drugim propisima kojima je ovo pitanje uređeno na drugačiji način, odnosno kojima je  izričito propisano da se ne obustavlja isplata mirovine
7. korisniku koji ostvaruje drugi dohodak, odnosno obavlja drugu djelatnost (npr. primici prema ugovoru o djelu, primici za rad u skupštinama i nadzornim odborima, sudskog tumača, konzultanta i slično).
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi