Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Upravno vijeće HZMO-a donijelo Odluku o usklađivanju svote nacionalne naknade za starije osobe

Mediji

Upravno vijeće HZMO-a donijelo Odluku o usklađivanju svote nacionalne naknade za starije osobe

02.02.2022.

Nova svota od 1. siječnja povećana za 2,6 %
 
Na 13. sjednici, održanoj 2. veljače 2022., Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je Odluku o usklađivanju svote nacionalne naknade za starije osobe od 1. siječnja 2022. koja iznosi 820,80 kn.
Člankom 9. Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe propisano je da se svota nacionalne naknade za starije osobe usklađuje od 1. siječnja svake kalendarske godine prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ako je stopa veća od nule.
Odluka o usklađivanju svote nacionalne naknade za starije osobe prvo je usklađivanje od stupanja na snagu Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe (1. siječnja 2021.), a donesena je na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o stopi promjene indeksa potrošačkih cijena u RH za razdoblje I.-XII. 2021. u odnosu na razdoblje I.-XII. 2020. koja iznosi 2,6 %.
Podsjetimo da pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. Također, podnositelj zahtjeva mora ispuniti i uvjete da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe, da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi, da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.  Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine odnosno da se utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
Nacionalna naknada za starije osobe povećana prema novoj svoti isplatit će se u veljači za siječanj 2022.
Više o uvjetima i ostvarenju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe dostupno je na poveznici, a odluke Upravnog vijeća redovito se objavljuju na internetskim stranicama HZMO-a.
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi