HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Novine uz isplatu mirovina za ožujak 2018., koja će se isplatiti u travnju

Zagreb, 30.03.2018.
I. USKLAĐIVANJE MIROVINA OD 1. SIJEČNJA 2018.
 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) obavještava korisnike mirovinskih primanja da su s mirovinom za ožujak 2018., koja će se isplatiti u travnju, mirovine usklađene prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovina u iznosu od 63,88 kn. Stopa usklađivanja aktualne vrijednosti mirovina od 1. siječnja 2018. iznosi 0,94 % te će se korisnicima s mirovinom za ožujak 2018. isplatiti i razlika za siječanj i veljaču 2018.
 
 
II. ODREĐIVANJE NOVOG IZNOSA NAJNIŽE MIROVINE PREMA ZAKONU O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA  NJIHOVIH OBITELJI (NARODNE NOVINE, BROJ 121/17)
 
Od 1. ožujka 2018. stupile su na snagu odredbe članka 49. stavka 1. do 4. i 6., članka 50. i 51. te članka 206. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17 - u daljnjem tekstu: ZOHBDR). 
 
Stoga je u skladu s člankom 206. ZOHBDR-a hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, kojima je najniža mirovina određena prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji iz 2004., po službenoj dužnosti automatskom obradom, bez donošenja novog rješenja, od 1. ožujka 2018. određena nova svota najniže mirovine ako je to za njih povoljnije. 
Nova svota najniže mirovine određena je tako da se osnovica u svoti od 2558,25 kuna (tj. 45% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u 2016. godini) povećala za 0,015% od utvrđene proračunske osnovice u svoti od 3326,00 kn, odnosno za 0,4989 kn za svaki dan sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru te uz primjenu polaznog i mirovinskog faktora.
Podatke o broju dana sudjelovanja u borbenom sektoru za hrvatske branitelje korisnike najniže mirovine Zavod je elektroničkom razmjenom dobio od Ministarstva hrvatskih branitelja.
Tako određene svote najniže braniteljske mirovine usklađene su prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovina u svoti od 63,88 kn, koja se primjenjuje od 1. siječnja 2018.
 
Novoodređene i usklađene svote najniže mirovine isplaćivat će se od ožujka 2018. te će se uz mirovinu za ožujak (isplata u travnju 2018.) isplatiti i razlika mirovina za siječanj i veljaču 2018.
 
Mirovine koje su određene prema posebnim propisima, a nakon usklađivanja od 1. siječnja 2018. prešle su svotu od 3.500,00 kn, smanjene su za 10%, s tim da tako smanjene svote mirovina ne mogu biti niže od 3.500,00 kuna mjesečno.
 
Za predmete korisnika kojima treba izračunati novu svotu najniže mirovine, koji nisu obuhvaćeni automatskom obradom u ožujku 2018., izrađeni su ispisi koji su dostavljeni u područne službe/urede Zavoda kako bi se ručnim izračunom odredile nove svote najnižih mirovina.
 
Za potrebe izračuna mirovina prema novom ZOHBDR-u, između Ministarstva hrvatskih branitelja i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje uspostavljen je web-servis koji omogućuje radnicima Zavoda da elektroničkim putem pribave i evidentiraju podatke o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru za osobe koje su podnijele zahtjev za priznanje prava na mirovinu. Stoga, budući korisnici mirovina neće trebati dostavljati potvrde o broju dana sudjelovanja u borbenom sektoru koje je do sada izdavalo Ministarstvo hrvatskih branitelja niti će Zavod morati pisanim putem tražiti te potvrde od Ministarstva hrvatskih branitelja, što će pridonijeti bržem ostvarivanju prava na mirovinu.   
 
 
III. NASTAVAK ISPLATE DOKUPLJENIH MIROVINA
 
Od 1. ožujka 2018., s isplatom mirovina u travnju 2018. uspostavljena je isplata dokupljenih mirovina korisnicima koji su te mirovine ostvarili do 31. svibnja 2014. u trgovačkom društvu »Royal međugeneracijska solidarnost d.d.« na temelju ugovora o dokupu mirovine sklopljenih s poslodavcima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 
 
Nastavak isplate dokupljenih mirovina uspostavljen je korisnicima koji nisu podnijeli tužbu i ne vode spor na sudu radi ostvarivanja potraživanja iz ugovora o dokupu mirovine, kao i onima koji nisu pravomoćno ostvarili svoje potraživanje na sudu, odnosno korisnicima koji su podnijeli tužbu i vode spor na sudu zbog ostvarivanja potraživanja iz ugovora o dokupu mirovine, ali su se odrekli tužbenog zahtjeva, odnosno izvršenja pravomoćne sudske odluke te su Zavodu dostavili pravomoćnu sudsku odluku o okončanju toga postupka odricanjem od tužbenog zahtjeva, odnosno ovjerenu izjavu o odustanku od naplate potraživanja s osnove sudske odluke. 
 
Svote dokupljene mirovine usklađene su prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovine koja od 1. siječnja 2018. iznosi 63,88 kn te je u odnosu na aktualnu vrijednost mirovina od 1. srpnja 2017. povećana za 0,94%. 
 
Korisnici kojima je uspostavljena isplata dokupljenih mirovina tijekom travnja dobit će na kućne adrese rješenja kojima će se utvrditi svota mjesečne dokupljene mirovine te ukupna svota dospjelih, a neisplaćenih dokupljenih mirovina u trenutku preuzimanja isplate. Tijekom travnja odredit će se i dinamika isplata dospjelih, a neisplaćenih dokupljenih mirovina.
 
Korisnicima kojima nije uspostavljen nastavak isplate dokupljenih mirovina jer nisu na vrijeme dostavili ovjerene izjave ili su dostavili izjave, ali uz izjave nisu priložili pravomoćne sudske odluke o okončanju toga postupka odricanjem od tužbenog zahtjeva, nastavak isplate bit će uspostavljen nakon što dostave sve potrebne izjave i dokaze.
 
Posebno napominjemo da korisnici i nasljednici korisnika dokupljenih mirovina, koji su podnijeli tužbu i vode spor na sudu radi ostvarivanja potraživanja iz ugovora o dokupu mirovine, ako žele ostvariti isplatu dokupljene mirovine prema ovom Zakonu, moraju se odreći tužbenog zahtjeva u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona. Nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, tj. nakon 4. srpnja 2018. korisnici i nasljednici neće moći ostvariti pravo na isplatu dokupljenih mirovina prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina.
 
Dokupljena se mirovina u ožujku 2018. i u svim sljedećim mjesecima uključuje u obradu i pribraja se mirovini ostvarenoj u Zavodu te se na tako dobivenu ukupnu svotu obračunava dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje, porez i prirez te ovrhe koje provodi Zavod i Financijska agencija.

Na Obavijesti o mirovinskim primanjima svota dokupljene mirovine bit će iskazana pod oznakom "ostala primanja".
 Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva