HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Obavijest korisnicima australskih mirovina vezana uz potvrde o životu (proof of life certificate)

Zagreb, 03.02.2020.
Obavještavamo korisnike australskih mirovina koji su navršili 80 ili više godina života i koji borave izvan Australije najmanje dvije godine da su zbog izmjena australskog zakonodavstva dužni svake dvije godine popuniti i dostaviti potvrdu o životu (Proof of Life certificate).
Bez obzira na međunarodnu razmjenu podataka između Republike Hrvatske i Australije, korisnici australskih mirovina koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj obvezni su postupiti prema ovoj obavijesti.
Australsko Ministarstvo socijalne skrbi (Department of Human Services)  počelo je slati obavijesti australskim umirovljenicima koji žive u inozemstvu o obvezi dostave ovjerene potvrde o životu i tiskanicu potvrde o životu.
Korisnike australskih mirovina upućujemo da australske potvrde o životu koje će zaprimiti na kućne adrese ovjere kod ovlaštenih osoba za to - prema dopisu australskog Ministarstva socijalne skrbi (Department of Human Services), odnosno u Republici Hrvatskoj kod javnih bilježnika ili u Veleposlanstvu Australije u Zagrebu, na adresi Nova Ves 11, Centar Kaptol, 3. kat.
Iznimno, u navedenim slučajevima HZMO nije nadležan za ovjeru australskih potvrda o životu.
Osobama koje australskom Ministarstvu socijalne skrbi ne dostave popunjenu potvrdu o životu u roku od 13 tjedana od datuma navedenog u tiskanici potvrde obustavit će se isplata mirovine. Ako ne dostave popunjenu potvrdu i nakon isteka dodatnih 13 tjedana (ukupno 26 tjedana), mirovina će se prestati isplaćivati.
Umirovljenicima kojima je mirovina obustavljena ili kojima je prestala isplata mirovine ponovno se može uspostaviti isplata ako dostave popunjenu potvrdu o životu. 
Ako korisnici mirovina zbog nekog razloga ne mogu popuniti i ovjeriti potvrdu do navedenog datuma, upućujemo ih da se obavezno obrate australskom nositelju socijalnog osiguranja na tel. broj: +61 3 6222 3455, pon.-pet., od 8h do 17h prema australskom istočnom vremenu (tj. prema vremenu u Melbourneu/Sydneyju/Hobartu).
U slučaju da korisnik izgubi, pogrešno popuni potvrdu o životu ili mu je potvrda o životu potrebna iz nekog drugog razloga, molimo kontaktirati australskog nositelja socijalnog osiguranja na gore navedeni telefonski broj.Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva