HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Obavijest o suspendiranju slanja potvrda o životu ili produljenju roka za dostavljanje ovjerenih potvrda o životu inozemnim ustanovama - Republika Austrija, Danska, Slovačka, Republika Slovenija i Švicarska Konfederacija

Zagreb, 16.04.2020.
Republika Austrija, Danska, Slovačka, Republika Slovenija i Švicarska Konfederacija, zbog izvanredne situacije izazvane virusom SARS-coronavirus-2, obavijestile su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje o načinu na koji će isplaćivati mirovinu korisnicima s boravištem u Republici Hrvatskoj, s obzirom na potrebu dostavljanja tiskanice potvrde o životu. 
 
Obavijest se odnosi na korisnike mirovine iz austrijskog, danskog, slovačkog, slovenskog i švicarskog osiguranja koji imaju boravište u Republici Hrvatskoj, kako slijedi.
 
Republika Austrija 
Glavna direkcija Zavoda za mirovinsko osiguranje Republike Austrije (PVA Pensionsversicherungsanstalt) dostavila je informaciju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje da će iznimno ove godine, zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih Covidom-19, nastavno isplaćivati mirovinu korisnicima koji imaju boravište izvan Republike Austrije čak i kada ovjerene potvrde o životu nisu pravovremeno zaprimljene u nadležnoj austrijskoj ustanovi. U slučaju da korisnici mirovine iz austrijskog osiguranja dostave potvrdu o životu, istu će austrijska ustanova uzeti u obzir.
 
Danska
Uzimajući u obzir praktične izazove uzrokovane pandemijom zbog Covid-19, prvenstveno zbog činjenice da mnogi ljudi starije životne dobi zbog zdravstvene ugroze imaju ograničenu slobodu kretanja te destabilizaciju rada poštanskih ureda u nekoliko država, danska ustanova nadležna za isplatu davanja obavijestila je sve države članice Europske unije/ EFTE da korisnicima mirovine koji borave izvan Danske neće slati tiskanice potvrde o životu do daljnjeg, a koje inače u uobičajenim okolnostima dostavlja tijekom svibnja radi ovjere pri nadležnim tijelima i ustanovama.
 
Slovačka
Agencija za socijalno osiguranje (SIA - Sociálna poisťovňa) obavijestila je da će se korisnicima mirovine s boravištem izvan Slovačke koji nisu pravovremeno dostavili potvrdu o životu i dalje nastaviti isplaćivati mirovinu. Međutim, Agencija za socijalno osiguranje će tim korisnicima dostaviti poseban obrazac s napomenom da svaki korisnik osobnim potpisom potvrdi činjenicu da je živ. Istovremeno, potrebno je dodatno navesti razlog zbog kojeg nadležno tijelo ili ustanova u državi njegova boravišta nisu mogli ovjeriti njegov potpis. Potvrda se Agenciji za socijalno osiguranje može poslati putem pošte, na elektroničku adresu podatelna@socpoist.sk, ili na njenim internetskim stranicama, u dijelu pod nazivom Centar za informacije i savjete, Formulár pre otázky / Question form        (prijevod obrasca pomoću Google Tranlate na hrvatski jezik). 
Agencija za socijalno osiguranje će prihvatiti sve potvrde koje budu zaprimljene elektroničkim putem no potrebno je izvornike dostaviti naknadno, kad to bude moguće. Informacije i obavijesti o ukidanju ovih privremenih mjera i načina postupanja dostavit će se pravovremeno.
 
Adresa Agencija za socijalno osiguranje je:
Sociálna poisťovňa 
Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 
813 63 Bratislava 1 
Slovačka
 
 
Republika Slovenija
Zavod za starosno i invalidsko osiguranje Slovenije i dalje će isplaćivati mirovine svim korisnicima mirovine iz slovenskog osiguranja koji imaju boravište u inozemstvu. Svake godine u rujnu odnosno listopadu Zavod za starosno i invalidsko osiguranje Slovenije provjerava potvrde o životu za one korisnike koji imaju boravište u Republici Hrvatskoj a nisu obuhvaćeni automatskom razmjenom podataka između Republike Slovenije i Republike Hrvatske.
 
 
Švicarska Konfederacija
Uzimajući u obzir činjenicu da izvanredno zdravstveno stanje (zaraza stanovništva, ukidanje poštanskog prometa, itd.) može prouzročiti stanovite poteškoće umirovljenicima (npr. umirovljenici su primili švicarski obrazac “Potvrde o životu” prije donošenja mjera), švicarska ustanova odlučila je pojednostaviti postupke. Zato, izvanredno kao i tijekom neodređenog vremenskog razdoblja, prihvaća samopotvrde o životu umirovljenika. Samopotvrda o životu mora sadržavati potpis samog umirovljenika, a priložena joj mora biti preslika osobne iskaznice ili putovnice.  
 
Korisnici mirovine mogu navedene dokumente poslati faksom ili na e-mail adrese, ovisno o tome je li priznato pravo na starosnu, obiteljsku ili invalidsku mirovinu iz švicarskog osiguranja.
  Korisnici starosne/obiteljske mirovine Korisnici invalidske mirovine
Email AVS-46@zas.admin.ch OAIE@zas.admin.ch
Faks +41 58 461 97 05 +41 58 461 99 50

 
Potrebno je da osiguranici pod stavkom ‘predmet’ navedu svoj švicarski broj socijalnog osiguranja, ime i datum rođenja.  
 
Umirovljenici koji se nalaze u teškoj situaciji  mogu kontaktirati švicarsku ustanovu u hitnim slučajevima telefonom (+41 58 461 91 11). 
Korisne informacije su također raspoložive na mrežnoj stranici (www.zas.admin.ch). 
 
Ako je umirovljenik izgubio ili ne posjeduje obrazac dostavljen poštom, obrazac može preuzeti s internetske stranice (engleska verzija – također su raspoložive i druge jezične verzije):https://www.zas.admin.ch/zas/en/home/particuliers/obligation-d-informer-pour-les-rentiers/controle-de-l-exitence-en-vie-.html  .
 Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo:

1523653 Osiguranika - ukupno

1313256 Radnici kod pravnih osoba
100612  Radnici kod fizičkih osoba
66975  Obrtnici
19191  Poljoprivrednici
18657  Samostalne profesionalne djelatnosti
82

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4880  Produženo osiguranje
opširnije

1243621 Korisnika mirovina - ukupno


507729  Korisnici starosnih mirovina
34615 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
201323  Korisnici prijevremene mirovine
327 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
178882  Korisnici invalidskih mirovina 1
235455  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670559 Korisnici mirovina - žene (53,92%)
573062 Korisnici mirovina - muškarci (46,08%)

1:1,23 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.855,64  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2020. (6.622 kn) iznosi 58,22%.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
72 godine je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 2.535,29  kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini iznosi 64 godine.


opširnije

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja iznose 3.489.000.000 kn.

Doplatak za djecu
za svibanj 2020.
(u lipnju 2020.)

U Zavodu je bilo 

138304 korisnika doplatka za djecu za  273181 dijete.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 372,52 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 404,12 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 106.000.000 kn.

 ... arhiva