Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Tiskanice

Tiskanice

Tiskanice


Sve tiskanice su u pdf formatu, ako nemate instaliran pdf preglednik (Acrobat Reader) kliknite ovdje (besplatna instalacija programa sa službene stranice Adobe-a).
 

1. Zahtjevi za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja (hrvatskog i inozemnog) i prava na doplatak za djecu, te zahtjevi isplatu mirovina i za izdavanje potvrde o isplaćenoj mirovini

 1. 1.  Zahtjev za priznanje prava na starosnu mirovinu/ prijevremenu starosnu mirovinu/ starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika/ prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca
 
 1. 2.  Zahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu/ ocjenu radne sposobnosti/ privremenu invalidsku mirovinu 
 
 1. 3.  Zahtjev za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja 
 
 1. 4.  Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu / udovica/udovac / dijete / roditelj / dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 
 
 1. 4a.  Zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine
 
 1. 5. Prilozi uz zahtjeve za priznanje prava na inozemnu mirovinu (popunjavaju se uz zahtjev pod br. 1.1 ili 1.2 ili 1.4) za: Švicarsku Konfederaciju , AustralijuKanadu
 
 1. 6.  Zahtjev za utvrđivanje mirovinskog staža
 
 1. 6a.  Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu
 
 1. 7. Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu
 
 
 1. 8. Zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenim mirovinama, obustavljenom i uplaćenom porezu i prirezu
 
 1. 8a.  Zahtjev za izdavanje potvrde o visini mirovine
 
 1. 8b. Zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenoj mirovini 
 
 1. 8c. Zahtjev za izdavanje potvrde o potraživanjima mirovinskih primanja
 
 1. 9. Zahtjev za isplatu mirovinskih primanja opunomoćeniku 
 
 1. 11.  Zahtjev za izdavanjem obavijesti o provedenom postupku obustave iz mirovine
 
 1. 12.  Zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenom doplatku za djecu
 
 1. 13. Zahtjev za izdavanje potvrde REGOS - istup iz II. mirovinskog stupa
 
 1. 15. Zahtjev za određivanje mirovine prema članku 185. ZOMO  -bivša JNA
 
 1. 16. Zahtjev o utvrđivanju svojstva osiguranika - osobe s invaliditetom radi računanja staža osiguranja s povećanim trajanjem 
 
 1. 17. Zahtjev za dostavu informacija o korištenju doplatka za djecu u RH inozemnoj ustanovi nadležnoj za obiteljska davanja 

2. Zahtjevi za utvrđivanje prava na osiguranje i promjene tijekom osiguranja i za izdavanje potvrda iz evidencija HZMO-a

2​​.2. Zahtjev za izdavanje potvrde o stažu i plaći / prijavama na osiguranje iz evidencija HZMO-a
 
2.3. Zahtjev za utvrđivanje staža osiguranja samostalnog obveznika doprinosa nakon prestanka osiguranja 
 
2.4. Zahtjev za priznanje svojstva osiguranika - sezonskog radnika u poljoprivredi 
 
2.5. Zahtjev za ispravak ili pribavljanje nedostajućih podataka na potvrdi o podacima unesenim u matičnu evidenciju HZMO-a

4. Potvrde i punomoći

4.2. Potvrde o životu radi isplate u inozemstvo (dvojezične tiskanice s tekstom hrvatsko – engleskim , hrvatsko- njemačkim  , hrvatsko - francuskimhrvatsko - talijanskimhrvatsko- slovenskimhrvatsko – makedonskim i tiskanica samo na hrvatskom jeziku 
 
4.3. Punomoć za primanje isplate mirovinskih primanja 
 
4.3a. Form of the Power of Attorney for receiving a pension or benefit per post
 
4.3b. Le formulaire de l'autorisation pour recevoir une pension pension ou une allocation par la poste 
 
4.3c.  Vollmacht - Formblatt für den Bezug den Renten und Leistungen per Post
 
4.3d. Il modello per la delega destinato alla ricezione della pensione o un' altra prestazione per posta
 
4.4. Potvrda o visini mirovine (ispunjavaju ispostave Zavoda) 
 
4.5. Potvrda o visini mirovine (ispunjavaju područne službe Zavoda)
 
4.6. Potvrda o visini mirovine (ispunjava Središnja služba Zavoda) 

​5. Obavijesti

5.1. Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu
 
 
Podaci za popunjavanje naloga za plaćanje naknade HZMO-u:
U područnim službama i uredima HZMO-a može se podnijeti zahtjev za informativni izračun mirovine. Ta se usluga plaća 9,29 euro, a besplatna je ako se zahtjev podnosi online, putem e-usluge.
Naziv računa: Državni proračun RH
IBAN broj računa: HR1210010051863000160
Model: HR26
Poziv na broj primatelja: 5908-558-OIB (vlastiti osobni identifikacijski broj)
Svrha uplate: Informativni izračun mirovine

6. Zahtjevi vezani za obeštećenje

6.1. Zahtjev za izračun – ponovni izračun svote obeštećenja prema Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o provođenju odluke Ustavnog  suda  Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. ("Narodne novine", broj19/2007.)   - nasljednici   
 
6.2. Zahtjev za izračun – ponovni izračun svote obeštećenja prema Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o provođenju odluke Ustavnog  suda  Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. ("Narodne novine", broj19/2007.)   
 
6.3. Zahtjev za promjenu adrese vezano uz provedbu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.  ("Narodne novine", broj19/07.)   

7. Izdavanje potvrda A1 (mjerodavno zakonodavstvo/EU)

7.1a. Zahtjev za izdavanje potvrde A1 - izaslanje zaposlenih osoba u EU
 
7.1b. Upitnik za poslodavce uz zahtjev za izdavanje potvrde A1 - izaslanje zaposlenih osoba u EU 
 
7.2. Zahtjev za izdavanje potvrde A1 - izaslanje samozaposlenih osoba u EU 
 
7.3. Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883 
 
7.4. Prijava za osobe koje obavljaju djelatnost u dvije ili više država članica EU radi određivanja zakonodavstva koje se primjenjuje 
 
7.5.  Zahtjev za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje – pomorci 
 
7.6. Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004 – pomorci 
 
7.7. Zahtjev za doznaku hrvatskog doplatka za djecu preko banke 

8. Izjava korisnika dokupljene mirovine koje je isplaćivalo trgovačko društvo „Royal međugeneracijska solidarnost“ vezano uz isplatu dokupljenih mirovina

8.1. Izjava korisnika dokupljene mirovine - Royal 

9. Tiskanice zahtjeva za priznanje/određivanje prava na invalidsku mirovinu i zahtjeva za priznanje prava na obiteljsku mirovinu - prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji

9.1. Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu članovima obitelji pripadnika HVO-a primjenom Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17)  
 
9.2. Zahtjev za priznanje prava/određivanje invalidske mirovine pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane primjenom Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.)
 
Suglasnost za provjeru podataka 

10. Tiskanice za postupak kontrole podataka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

10.1. Rekapitulacija podataka za postupak kontrole za razdoblje od 1991. do 2004. (tablica 01/21) (word doc)

10.2. Rekapitulacija podataka za postupak kontrole za razdoblje od 2005. na dalje (tablica 02/21) (word doc)

10.3. Popis radnika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem (tablica 03/21) (word doc)

11. Tiskanice za ostvarivanje prava ispitanika u vezi s osobnim podacima

11.1. Zahtjev ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka 
 
11.2. Zahtjev za ispravak i dopunu osobnih podataka

12. Pristup informacijama

12.1. Tiskanica za podnošenje Zahtjeva za pristup informacijama

12.2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

12.3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

13. Tiskanica Zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja, obročnu otplatu ili odgodu plaćanja mjesečne zakupnine na osnovi zakupa poslovnog prostora

13.1. Tiskanica Zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja, obročnu otplatu ili odgodu plaćanja mjesečne zakupnine na osnovi zakupa poslovnog prostora u vlasništvu HZMO-a

14. Članak 18. stavka 1. Ovršnog zakona

14.1. Zahtjev za izdavanje potvrde o dužniku radi pokretanja ovršnog postupka ili postupka osiguranja (članak 18. stavak 1. Ovršnog zakona
Više na: Obavijest pravnim i fizičkim osobama koje Zavodu podnose zahtjev za davanje podataka o dužniku prema članku 18. stavku 1. Ovršnog zakona

15. Nacionalna naknada za starije osobe

15.1. Zahtjev za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi