Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Načini isplate mirovine

Mirovine

Načini isplate mirovine

Prema ZOMO-u, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014., mirovine i druga primanja iz mirovinskoga osiguranja koja su ostvarena i isplaćuju se od 1. siječnja 2014. isplaćuju se u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvo preko banaka.
Slijedom takvog zakonskog uređenja načina isplate, HZMO od 1. siječnja 2014. novim korisnicima ne može isplaćivati mirovinska primanja na adresu preko Hrvatske pošte. Korisnici koji bi zbog posebnih razloga nakon 1. siječnja 2014. htjeli isplatu mirovine na adresu mogu u najbližem uredu Hrvatske pošte ili pozivom na infotelefon 072 303 304 provjeriti mogućnost pružanja takve usluge.

Isplata mirovinskih primanja korisniku s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

Osiguranik s prebivalištem u Republici Hrvatskoj uz zahtjev za ostvarivanje prava na mirovinu i/ili naknadu za tjelesno oštećenje  radi isplate mirovine i drugih primanja iz mirovinskoga osiguranja  prilaže tiskanicu ovlaštenje/suglasnost koju na zahtjev korisnika/skrbnika - vlasnika računa izdaje i ovjerava banka u kojoj je otvorio ili otvara račun.
Iznimno,  korisnicima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji su mirovinska primanja ostvarili i koja su im se isplaćivala do 31. prosinca 2013., i nadalje se mirovinska primanja  isplaćuju preko pošte na adresu u Republici Hrvatskoj.

Promjena načina isplate mirovinskih primanja 

Radi promjene načina isplate mirovinskih primanja u Republici Hrvatskoj s pošte na banku ili s jedne banke na drugu banku, korisnik dostavlja tiskanicu ovlaštenje/suglasnost  koju izdaje i ovjerava banka u kojoj je korisnik otvorio račun.
Korisnik kojemu se mirovinsko primanje  isplaćuje preko pošte može ovlastiti opunomoćenika da u njegovo ime prima mirovinu odnosno može  tražiti promjenu načina isplate na adresu opunomoćenika i u tu svrhu dostaviti popunjenu tiskanicu Zahtjeva za isplatu mirovinskih primanja opunomoćeniku. Punomoć treba dostaviti nadležnoj područnoj službi/uredu HZMO-a, a vrijedi jednu godinu. Na temelju obnovljene punomoći koju je korisnik dostavio HZMO-u, mirovina se nastavlja isplaćivati opunomoćeniku na adresu. Korisnici mirovinskih primanja ne mogu mijenjati način isplate mirovinskih primanja s banke na poštu tijekom korištenja prava jer HZMO u skladu sa zakonskim propisima ne može udovoljiti takvom zahtjevu korisnika.

Isplata mirovinskih primanja korisniku s prebivalištem u inozemstvu

Osiguranici s prebivalištem u inozemstvu uz zahtjev za priznanje prava na mirovinu prilažu Zahtjev za doznaku hrvatske mirovine preko banke.

HZMO isplaćuje mirovinska primanja korisnicima u inozemstvo u konvertibilnoj valuti nakon preračuna kunske svote u valutu, i to:
  • na račun korisnika otvoren u inozemnoj poslovnoj banci
  • preko nadležnog nositelja socijalnog osiguranja u drugoj državi, ako to nositelj zatraži 
  • putem čeka na adresu korisnika mirovine.

Uvjeti za redovitu isplatu mirovinskih primanja

Radi redovite isplate mirovinskih primanja, korisnici su obvezni  dostaviti osobni identifikacijski broj (OIB), pravodobno obnovljenu punomoć ako im se mirovina isplaćuje preko pošte, potvrdu o životu, potvrdu o redovitom školovanju, obavijest o promjeni adrese, kao i bilo koji drugi podatak važan za kontinuiranu isplatu mirovinskih primanja ili dokument koji HZMO zatraži jer ga ne može pribaviti službenim putem.       
      
 
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi