Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Upravno vijeće

O HZMO-u

Upravno vijeće

HZMO-om upravlja Upravno vijeće koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, a djelokrug, ovlaštenja i odgovornosti utvrđeni su Statutom HZMO-a. Upravno vijeće ima  devet članova s mandatom od četiri godine. Poslove iz svoga djelokruga Upravno vijeće obavlja na sjednicama, a način rada, odlučivanja i obavještavanja javnosti o radu Upravnog vijeća uređeni su Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Javnost rada
Javnost rada Upravnog vijeća HZMO-a ostvaruje se objavljivanjem dnevnog reda sjednica, zaključaka te dokumenata i akata koji su doneseni na web-stranicama. Također se javnost rada ostvaruje i na sjednicama otvorenim za javnost u slučajevima kada su teme predložene dnevnim redom od interesa za javnost, npr. godišnji plan rada HZMO-a, financijski plan, godišnje izvješće o radu i poslovanju, godišnje izvješće o financijskom poslovanju i sl.
Obavijest o terminima održavanja sjednica otvorenih za javnost bit će dostupna najkasnije tri dana prije planiranog održavanja sjednice. Na otvorenim sjednicama može prisustvovati najviše pet prijavljenih osoba, uz prethodnu prijavu na adresu e-pošte sjednice@mirovinsko.hr , prema redoslijedu prijave (prvih pet prijavljenih), bez prava sudjelovanja u raspravi i glasovanju. U prijavi treba navesti ime i prezime, broj osobne iskaznice (ili putovnice) te datum i mjesto izdavanja.

Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi