Preskočite na glavni sadržaj
100.mirovinsko.hr
Jednokratno novčano primanje radi ublažavanja posljedica porasta cijena

O HZMO-u

Jednokratno novčano primanje radi ublažavanja posljedica porasta cijena

Prema Odluci Vlade RH o isplati jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica porasta cijena od 8. rujna 2022. pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja imaju korisnici mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečeni u isplati mirovine za mjesec kolovoz 2022., i to:
  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
  • korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva*, ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna
  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.
*države s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (države EU-a, EGP-a i Švicarska Konfederacija)
U ukupno mirovinsko primanje uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina (NN 130/17) i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.
Iznos jednokratnog novčanog primanja propisan je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena (NN 104/22), točka II., kako je prikazano u tablici:
Iznos ukupnog mirovinskog primanja   Iznos jednokratnog novčanog primanja
do 1.850,00 kuna  1200,00 kuna
od 1.850,01 do 2.350,00 kuna  900,00 kuna
od 2.350,01 do 3.350,00 kuna  600,00 kuna
od 3.350,01 do 4.360,00 kuna  400,00 kuna
 
Korisnici kojima se ukupno mirovinsko primanje isplaćuje iz Republike Hrvatske i nisu ostvarili staž u inozemstvu ne trebaju dostavljati dokumentaciju/zahtjev te će im se jednokratno novčane primanje isplatiti automatski.
Dokaz o visini inozemne mirovine trebaju dostaviti:
  • Korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz inozemstva, iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i/ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
  • Korisnici mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.
Dokaz o visini inozemne mirovine moguće je dostaviti putem online obrasca  ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica se može predati osobno ili poslati poštom na adrese područnih službi/ureda/ispostava HZMO-a prema mjestu prebivališta do 30. studenog 2022.
Dokazom o visini inozemne mirovine smatra se:
  • potvrda banke/izvadak bankovnog računa s vidljivom svotom inozemne mirovine za kolovoz 2022. u netoiznosu ili
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za kolovoz 2022. u netoiznosu
Korisnici hrvatske mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a ne primaju mirovinu iz inozemstva na Tiskanici ili online obrascu moraju označiti polje - Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu.
Netoiznos mjesečne mirovine, koji korisnik prima u valuti na teret inozemnog nositelja socijalnog osiguranja, preračunat će se u kunsku vrijednost po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan 31. kolovoza 2022.
Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u listopadu 2022.
Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine, korisnicima hrvatske mirovine, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, kao i korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku (koji ispunjavaju uvjete za isplatu) jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u prosincu 2022.
Prema točki I. Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena uvjet je prebivalište u Republici Hrvatskoj, a to je mjesto trajnog nastanjenja u Republici Hrvatskoj, prema tome korisnici koji žive izvan Republike Hrvatske nemaju pravo na jednokratno novčano primanje.
Korisnici nacionalne naknade za starije osobe nemaju pravo na jednokratno novčano primanje jer isti pripada isključivo korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju.
Mirovina i nacionalna naknada različite su kategorije novčanih primanja jer se mirovina ostvaruje na temelju obveznog mirovinskog osiguranja osiguranika odnosno na temelju doprinosa za mirovinsko osiguranje, dok je nacionalna naknada novčano primanje koje se isplaćuje iz državnog proračuna, prema uvjetima propisanim Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe. Više o nacionalnoj naknadi za starije osobe možete pročitati na poveznici.
Jednokratno novčano primanje isplatit će se i korisnicima mirovine ako im je priznato pravo na isplatu predujma mirovine.
U ovom slučaju treba razlikovati korisnike kojima je već doneseno rješenje o predujmu i priznato im je pravo na isplatu mirovine na dan 31. kolovoza 2022. ili ranije te korisnike kojima će rješenje o priznanju prava i isplati predujma mirovine na dan 31. kolovoza 2022. tek biti doneseno:
  1. ako je rješenje o predujmu mirovine već doneseno te su zatečeni u isplati mirovine za mjesec kolovoz 2022., bit će obuhvaćeni isplatom jednokratnog novčanog primanja u I. fazi obrade za isplatu ako prema rješenju o predujmu ispunjavaju uvjete iz Odluke
  2. ako je postupak ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, ali s pravom na isplatu mirovine na dan 31. kolovoza 2022. ili ranije, te budu zatečeni u isplati na dan 15. studenoga 2022.,  jednokratno novčano primanje isplatit će im se najkasnije u prosincu 2022. (točka V.), ako prema rješenju o predujmu ispunjavaju uvjete iz Odluke.
Korisnici koji stječu pravo na mirovinu od 1. rujna 2022. nemaju pravo na jednokratno novčano primanje jer je prema Odluci uvjet za isplatu jednokratnog novčanog primanja isplata mirovine na dan 31. kolovoza 2022. ili ranije te da su zatečeni u isplati mirovine za kolovoz 2022. (točka II.).
Korisnici mirovine koji su zaposleni ili obavljaju djelatnost za koju postoji obveza osiguranja, nemaju pravo na jednokratno novčano primanje (točka II.).
U skladu s točkom II. Odluke, u ukupno mirovinsko primanje ulaze i dodatci na mirovinu, u koje se ubraja i zaštitni dodatak.
Pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja pripada korisniku mirovine ako ukupno mirovinsko primanje za kolovoz 2022., a to su mirovina i zaštitni dodatak zbrojeni (ukupno mirovinsko primanje), dokupljena mirovina, mirovina koja pripada iz I. i II. stupa, tuzemna i inozemna mirovina s dodacima koji ulaze u ukupno mirovinsko primanje, ne prelazi 4.360,00 kn, a korisnik nije zaposlen, odnosno ne obavlja djelatnost za koju postoji obveza osiguranja.
Ako korisnici mirovine prema rješenjima koriste tzv. podijeljenu obiteljsku mirovinu, tada svakom korisniku podijeljene mirovine pripada puna svota jednokratnog novčanog primanja u skladu s točkom IV., ako su ispunjeni uvjeti iz točke II. (svota tog dijela mirovine ne prelazi iznos do 4.360,00 kn).
Međutim, ako ne postoji rješenje o podijeljenoj obiteljskoj mirovini, već se isplaćuje na jedan račun za sve korisnike (npr. skrbniku) ili je isplata prenesena na račun ustanove za zbrinjavanje starijih i nemoćnih (jednoj), tada se ne radi o podijeljenoj obiteljskoj mirovini te se isplata jednokratnog novčanog primanja određuje nositelju prava u iznosu koji ovisi o iznosu ukupnog mirovinskog primanja, u skladu s točkom II.
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi