Preskočite na glavni sadržaj
e-Usluge
Tiskanice

Tiskanice

Tiskanice


Sve tiskanice su u pdf formatu, ako nemate instaliran pdf preglednik (Acrobat Reader) kliknite ovdje (besplatna instalacija programa sa službene stranice Adobe-a).
 

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja (hrvatskog i inozemnog) i prava na doplatak za djecu, te zahtjevi isplatu mirovina i za izdavanje potvrde o isplaćenoj mirovini

Zahtjev za priznanje prava na starosnu mirovinu/ prijevremenu starosnu mirovinu/ starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika/ prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca
 
Zahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu/ ocjenu radne sposobnosti/ privremenu invalidsku mirovinu 
 
Zahtjev za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja 
 
Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu / udovica/udovac / dijete / roditelj / dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 
 
Prilozi uz zahtjeve za priznanje prava na inozemnu mirovinu za: Švicarsku Konfederaciju , AustralijuKanadu
 
Zahtjev za doznaku hrvatske mirovine preko banke 
 
Zahtjev za utvrđivanje mirovinskog staža
 
 Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu
 
Zahtjev za priznanje prava na doplatak za djecu

Zahtjev za doznaku hrvatskog doplatka za djecu preko banke
 
Zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenim mirovinama, obustavljenom i uplaćenom porezu i prirezu
 
Zahtjev za izdavanje potvrde o visini mirovine 
 
Zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenoj mirovini 
 
Zahtjev za izdavanje potvrde o potraživanjima mirovinskih primanja
 
Zahtjev za isplatu mirovinskih primanja opunomoćeniku 
 
Zahtjev za izdavanjem obavijesti o provedenom postupku obustave iz mirovine
 
 Zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenom doplatku za djecu
 
Zahtjev za izdavanje potvrde REGOS - istup iz II. mirovinskog stupa
 
Zahtjev za određivanje mirovine prema članku 185. ZOMO  -bivša JNA
 
Zahtjev o utvrđivanju svojstva osiguranika - osobe s invaliditetom radi računanja staža osiguranja s povećanim trajanjem 

Zahtjevi za utvrđivanje prava na osiguranje i promjene tijekom osiguranja i za izdavanje potvrda iz evidencija HZMO-a

Zahtjev za izdavanje potvrde o stažu i plaći / prijavama na osiguranje iz evidencija HZMO-a
 
Zahtjev za utvrđivanje staža osiguranja samostalnog obveznika doprinosa nakon prestanka osiguranja 
 
Zahtjev za priznanje svojstva osiguranika - sezonskog radnika u poljoprivredi 
 
Zahtjev za ispravak ili pribavljanje nedostajućih podataka na potvrdi o podacima unesenim u matičnu evidenciju HZMO-a

Potvrde i punomoći

Potvrde o životu radi isplate u inozemstvo (dvojezične tiskanice s tekstom hrvatsko – engleskim , hrvatsko- njemačkim  , hrvatsko - francuskimhrvatsko - talijanskimhrvatsko- slovenskimhrvatsko – makedonskim i tiskanica samo na hrvatskom jeziku 
 
Punomoć za primanje isplate mirovinskih primanja 
 
Form of the Power of Attorney for receiving a pension or benefit per post
 
Le formulaire de l'autorisation pour recevoir une pension pension ou une allocation par la poste 
 
Vollmacht - Formblatt für den Bezug den Renten und Leistungen per Post
 
Il modello per la delega destinato alla ricezione della pensione o un' altra prestazione per posta
 
Potvrda o visini mirovine (ispunjavaju ispostave Zavoda) 
 
Potvrda o visini mirovine (ispunjavaju područne službe Zavoda)
 
Potvrda o visini mirovine (ispunjava Središnja služba Zavoda) 

​Obavijesti

Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu  
 
Zahtjev za informativni izračun mirovine prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju 
 
Podaci za popunjavanje naloga za plaćanje naknade HZMO-u:
Naziv računa: Državni proračun RH
IBAN broj računa: HR1210010051863000160
Model: HR26
Poziv na broj primatelja: 5908-558-OIB (vlastiti osobni identifikacijski broj)
Svrha uplate: Informativni izračun mirovine

Zahtjevi vezani za obeštećenje

Zahtjev za izračun – ponovni izračun svote obeštećenja prema Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o provođenju odluke Ustavnog  suda  Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. ("Narodne novine", broj19/2007.)   - nasljednici   
 
Zahtjev za izračun – ponovni izračun svote obeštećenja prema Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o provođenju odluke Ustavnog  suda  Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. ("Narodne novine", broj19/2007.)   
 
Zahtjev za promjenu adrese vezano uz provedbu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.  ("Narodne novine", broj19/07.)   

Izjava korisnika dokupljene mirovine koje je isplaćivalo trgovačko društvo „Royal međugeneracijska solidarnost“ vezano uz isplatu dokupljenih mirovina

Izjava korisnika dokupljene mirovine - Royal 

Tiskanice zahtjeva za priznanje/određivanje prava na invalidsku mirovinu i zahtjeva za priznanje prava na obiteljsku mirovinu - prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji

Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu članovima obitelji pripadnika HVO-a primjenom Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17)  
 
Zahtjev za priznanje/određivanje prava na invalidsku mirovinu pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane primjenom Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17) 
 
Suglasnost za provjeru podataka 

Tiskanice za postupak kontrole podataka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

Rekapitulacija podataka za postupak kontrole za 2005. god. i dalje (tablica 01/11) (word doc)
 
Popis radnika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem (tablica 02/11) (word doc)
 
Rekapitulacija osnovica za obračunavanje i uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za 2003. i 2004. god. (tablica 01/8) (word doc)
 
Rekapitulacija plaća za obračunavanje i uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem za 2003. i 2004. god. (tablica 02/8 I. stup)  (word doc)
 
Rekapitulacija plaća za obračunavanje i uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem za 2003. i 2004. god. (tablica 02/8 I. i II. stup) (word doc)

Izdavanje potvrda A1 (mjerodavno zakonodavstvo/EU)

• Zahtjev za izdavanje potvrde A1 - izaslanje zaposlenih osoba u EU

• Upitnik za poslodavce uz zahtjev za izdavanje potvrde A1 - izaslanje zaposlenih osoba u EU 

• Zahtjev za izdavanje potvrde A1 - izaslanje samozaposlenih osoba u EU 

• Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883 

• Prijava za osobe koje obavljaju djelatnost u dvije ili više država članica EU radi određivanja zakonodavstva koje se primjenjuje 

• Zahtjev za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje – pomorci 

• Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004 – pomorci 

Tiskanice za ostvarivanje prava ispitanika u vezi s osobnim podacima

• Zahtjev ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka 

• Zahtjev za ispravak i dopunu osobnih podataka
 
• Zahtjev za ispravak ili pribavljanje nedostajućih podataka na potvrdi o podacima unesenim u matičnu evidenciju.

Pristup informacijama

• Tiskanica za podnošenje Zahtjeva za pristup informacijama

• Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

• Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Tiskanica Zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja, obročnu otplatu ili odgodu plaćanja mjesečne zakupnine na osnovi zakupa poslovnog prostora

• Tiskanica Zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja, obročnu otplatu ili odgodu plaćanja mjesečne zakupnine na osnovi zakupa poslovnog prostora u vlasništvu HZMO-a

Članak 18. stavka 1. Ovršnog zakona

Zahtjev za izdavanje potvrde o dužniku radi pokretanja ovršnog postupka ili postupka osiguranja (članak 18. stavak 1. Ovršnog zakona
Više na: Obavijest pravnim i fizičkim osobama koje Zavodu podnose zahtjev za davanje podataka o dužniku prema članku 18. stavku 1. Ovršnog zakona
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi