Preskočite na glavni sadržaj
e-Usluge
Zahtjevi za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja (hrvatskog i inozemnog) i prava na doplatak za djecu, te zahtjevi isplatu mirovina i za izdavanje potvrde o isplaćenoj mirovini

Tiskanice

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja (hrvatskog i inozemnog) i prava na doplatak za djecu, te zahtjevi isplatu mirovina i za izdavanje potvrde o isplaćenoj mirovini

Zahtjev za priznanje prava na starosnu mirovinu/ prijevremenu starosnu mirovinu/ starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika/ prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca
 
Zahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu/ ocjenu radne sposobnosti/ privremenu invalidsku mirovinu 
 
Zahtjev za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja 
 
Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu / udovica/udovac / dijete / roditelj / dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 
 
Prilozi uz zahtjeve za priznanje prava na inozemnu mirovinu za: Švicarsku Konfederaciju , AustralijuKanadu
 
Zahtjev za doznaku hrvatske mirovine preko banke 
 
Zahtjev za utvrđivanje mirovinskog staža
 
 Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu
 
Zahtjev za priznanje prava na doplatak za djecu

Zahtjev za doznaku hrvatskog doplatka za djecu preko banke
 
Zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenim mirovinama, obustavljenom i uplaćenom porezu i prirezu
 
Zahtjev za izdavanje potvrde o visini mirovine 
 
Zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenoj mirovini 
 
Zahtjev za izdavanje potvrde o potraživanjima mirovinskih primanja
 
Zahtjev za isplatu mirovinskih primanja opunomoćeniku 
 
Zahtjev za izdavanjem obavijesti o provedenom postupku obustave iz mirovine
 
 Zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenom doplatku za djecu
 
Zahtjev za izdavanje potvrde REGOS - istup iz II. mirovinskog stupa
 
Zahtjev za određivanje mirovine prema članku 185. ZOMO  -bivša JNA
 
Zahtjev o utvrđivanju svojstva osiguranika - osobe s invaliditetom radi računanja staža osiguranja s povećanim trajanjem