Preskočite na glavni sadržaj
e-Usluge
Tiskanice

Tiskanice

Tiskanice


Sve tiskanice su u pdf formatu, ako nemate instaliran pdf preglednik (Acrobat Reader) kliknite ovdje (besplatna instalacija programa sa službene stranice Adobe-a).
 

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja (hrvatskog i inozemnog) i prava na doplatak za djecu, te zahtjevi isplatu mirovina i za izdavanje potvrde o isplaćenoj mirovini

Zahtjev za priznanje prava na starosnu mirovinu/ prijevremenu starosnu mirovinu/ starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika/ prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca
 
Zahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu/ ocjenu radne sposobnosti/ privremenu invalidsku mirovinu 
 
Zahtjev za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja 
 
Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu / udovica/udovac / dijete / roditelj / dijete sa statusom osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnosti utvrđenom prema propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 
 
Prilozi uz zahtjeve za priznanje prava na inozemnu mirovinu za: Švicarsku Konfederaciju , AustralijuKanadu
 
Zahtjev za doznaku hrvatske mirovine preko banke 
 
Zahtjev za utvrđivanje mirovinskog staža
 
 Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu
 
Zahtjev za priznanje prava na doplatak za djecu

Zahtjev za doznaku hrvatskog doplatka za djecu preko banke
 
Zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenim mirovinama, obustavljenom i uplaćenom porezu i prirezu
 
Zahtjev za izdavanje potvrde o visini mirovine 
 
Zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenoj mirovini 
 
Zahtjev za izdavanje potvrde o potraživanjima mirovinskih primanja
 
Zahtjev za isplatu mirovinskih primanja opunomoćeniku 
 
Zahtjev za izdavanjem obavijesti o provedenom postupku obustave iz mirovine
 
 Zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenom doplatku za djecu
 
Zahtjev za izdavanje potvrde REGOS - istup iz II. mirovinskog stupa
 
Zahtjev za određivanje mirovine prema članku 185. ZOMO  -bivša JNA
 
Zahtjev o utvrđivanju svojstva osiguranika - osobe s invaliditetom radi računanja staža osiguranja s povećanim trajanjem 

Zahtjevi za utvrđivanje prava na osiguranje i promjene tijekom osiguranja i za izdavanje potvrda iz evidencija HZMO-a

Zahtjev za izdavanje potvrde o stažu i plaći / prijavama na osiguranje iz evidencija HZMO-a
 
Zahtjev za utvrđivanje staža osiguranja samostalnog obveznika doprinosa nakon prestanka osiguranja 
 
Zahtjev za priznanje svojstva osiguranika - sezonskog radnika u poljoprivredi 
 
Zahtjev za ispravak ili pribavljanje nedostajućih podataka na potvrdi o podacima unesenim u matičnu evidenciju HZMO-a

Potvrde i punomoći

Potvrde o životu radi isplate u inozemstvo (dvojezične tiskanice s tekstom hrvatsko – engleskim , hrvatsko- njemačkim  , hrvatsko - francuskimhrvatsko - talijanskimhrvatsko- slovenskimhrvatsko – makedonskim i tiskanica samo na hrvatskom jeziku 
 
Punomoć za primanje isplate mirovinskih primanja 
 
Form of the Power of Attorney for receiving a pension or benefit per post
 
Le formulaire de l'autorisation pour recevoir une pension pension ou une allocation par la poste 
 
Vollmacht - Formblatt für den Bezug den Renten und Leistungen per Post
 
Il modello per la delega destinato alla ricezione della pensione o un' altra prestazione per posta
 
Potvrda o visini mirovine (ispunjavaju ispostave Zavoda) 
 
Potvrda o visini mirovine (ispunjavaju područne službe Zavoda)
 
Potvrda o visini mirovine (ispunjava Središnja služba Zavoda) 

​Obavijesti

Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu  
 
Zahtjev za informativni izračun mirovine prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju 

Zahtjevi vezani za obeštećenje

Zahtjev za izračun – ponovni izračun svote obeštećenja prema Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o provođenju odluke Ustavnog  suda  Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. ("Narodne novine", broj19/2007.)   - nasljednici   
 
Zahtjev za izračun – ponovni izračun svote obeštećenja prema Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o provođenju odluke Ustavnog  suda  Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. ("Narodne novine", broj19/2007.)   
 
Zahtjev za promjenu adrese vezano uz provedbu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.  ("Narodne novine", broj19/07.)   

Izjava korisnika dokupljene mirovine koje je isplaćivalo trgovačko društvo „Royal međugeneracijska solidarnost“ vezano uz isplatu dokupljenih mirovina

Izjava korisnika dokupljene mirovine - Royal 

Tiskanice zahtjeva za priznanje/određivanje prava na invalidsku mirovinu i zahtjeva za priznanje prava na obiteljsku mirovinu - prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji

Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu članovima obitelji pripadnika HVO-a primjenom Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17)  
 
Zahtjev za priznanje/određivanje prava na invalidsku mirovinu pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane primjenom Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17) 
 
Suglasnost za provjeru podataka 

Tiskanice za postupak kontrole podataka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

Rekapitulacija podataka za postupak kontrole za 2005. god. i dalje (tablica 01/11) (word doc)
 
Popis radnika kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem (tablica 02/11) (word doc)
 
Rekapitulacija osnovica za obračunavanje i uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za 2003. i 2004. god. (tablica 01/8) (word doc)
 
Rekapitulacija plaća za obračunavanje i uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem za 2003. i 2004. god. (tablica 02/8 I. stup)  (word doc)
 
Rekapitulacija plaća za obračunavanje i uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem za 2003. i 2004. god. (tablica 02/8 I. i II. stup) (word doc)

Izdavanje potvrda A1 (mjerodavno zakonodavstvo/EU)

• Zahtjev za izdavanje potvrde A1 - izaslanje zaposlenih osoba u EU

• Upitnik za poslodavce uz zahtjev za izdavanje potvrde A1 - izaslanje zaposlenih osoba u EU 

• Zahtjev za izdavanje potvrde A1 - izaslanje samozaposlenih osoba u EU 

• Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883 

• Prijava za osobe koje obavljaju djelatnost u dvije ili više država članica EU radi određivanja zakonodavstva koje se primjenjuje 

• Zahtjev za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje – pomorci 

• Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004 – pomorci 

Tiskanice za ostvarivanje prava ispitanika u vezi s osobnim podacima

• Zahtjev ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka 

• Zahtjev za ispravak i dopunu osobnih podataka
 
• Zahtjev za ispravak ili pribavljanje nedostajućih podataka na potvrdi o podacima unesenim u matičnu evidenciju.

Pristup informacijama

• Tiskanica za podnošenje Zahtjeva za pristup informacijama

• Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

• Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Tiskanica Zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja, obročnu otplatu ili odgodu plaćanja mjesečne zakupnine na osnovi zakupa poslovnog prostora

• Tiskanica Zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja, obročnu otplatu ili odgodu plaćanja mjesečne zakupnine na osnovi zakupa poslovnog prostora u vlasništvu HZMO-a

Članak 18. stavka 1. Ovršnog zakona

Zahtjev za izdavanje potvrde o dužniku radi pokretanja ovršnog postupka ili postupka osiguranja (članak 18. stavak 1. Ovršnog zakona
Više na: Obavijest pravnim i fizičkim osobama koje Zavodu podnose zahtjev za davanje podataka o dužniku prema članku 18. stavku 1. Ovršnog zakona