Elektroničke usluge i prethodno utvrđivanje staža

Elektroničke usluge HZMO-a dio su elektroničkih javnih usluga u okviru projekta e-Građani preko kojeg se omogućava pristup svim elektroničkim javnim uslugama na jednom mjestu, na internetskoj adresi sustava www.gov.hr, stoga pozivamo sve građane da u poslovnicama Financijske agencije (FINA) zatraže jedinstveni elektronički identitet
Usluga pretkompletiranja podataka elektronička je usluga kojom budući umirovljenici mogu 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za mirovinu obavijestiti Zavod o namjeri odlaska u starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, čime unaprijed počinje prikupljane nedostajućih i verifikacija postojećih podataka o stažu i plaći iz hrvatskog osiguranja. Pretkompletiranje podataka omogućava brže ostvarivanje prava i točniji informativni izračun mirovine.
Elektroničke usluge Zavoda su:
elektronički zapis o radnopravnom statusu
informativni izračun mirovine
uvid u podatke o prijavama na osiguranje i odjavama s osiguranja
uvid u podatke o stažu, plaći i osnovici koje je za pojedine godine prijavio poslodavac
uvid u podatke o drugom dohotku na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje
e-Potvrde iz mirovinskog sustava (Potvrda o stažu i plaći, Obavijest o ostvarenom drugom dohotku i Potvrda o korištenju prava iz mirovinskog osiguranja)
Kalkulator doplatka za djecu 
dostava obavijesti u Osobni korisnički pretinac
uvid u podatke o školovanju radi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu.
Također, pozivamo osobe koje su radile u inozemstvu da u područnim službama i uredima Zavoda, prema mjestu prebivališta, podnesu Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu jer se samo staž potvrđen od strane inozemnog nositelja u državama s kojima je sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju ili se primjenjuju uredbe EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti pribraja stažu ostvarenom u Hrvatskoj kako bi se zadovoljio uvjet staža potreban za stjecanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja. 
Dodatne informacije mogu se dobiti i na infotelefonu +3851 45 95 011 i +3851 45 95 022 radnim danom od 8 do 16 sati, kao i internetskoj stranici Zavoda.

- letak "HZMO u sustavu e-Građani (www.gov.hr)" (pdf, 855 kb)
- letak "Pretkompletiranje- Poziv za prethodno utvrđivanje staža" (pdf, 1,5 Mb)
 
detaljnije o sustavu e- Građani