Zagreb, 9.listopada 2006. Isplata mirovina za rujan 2006.

U utorak, 10. listopada 2006., počinje isplata mirovina za rujan 2006. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.