broj 6/2006

U ovom tematskom broju "Glasovnice" objavili smo dokumente vezane uz Zakon o pravu na pristup informacijama.
Pravo na dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava koje je zaštićeno Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama kao i Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i odredbama Ustava Republike Hrvatske.
Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 15. listopada 2003. godine usvojio Zakon o pravu na pristup informacijama, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 172/03., a stupio je na snagu 7. studenoga 2003. godine.
Zakonom je uređeno i ozakonjeno pravo na pristup informacijama od javnog značaja, odnosno dostupnost informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Zakonom je propisano da su tijela javne vlasti državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti. Popis tijela javne vlasti, na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, Vlada Republike Hrvatske objavljuje svake godine.
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Nadzor nad provođenjem Zakona provodi Središnji državni ured za upravu.

 

SADRŽAJ- broj 6, lipanj 2006.  

 

naslovnica    (pdf,  120 K B) 

  impresum     (pdf,  120 KB) 

stranica

 

 

UVODNA RIJEČ (pdf, 173 KB)

 

UVOD (pdf,  173 KB)

1

Zakon o pravu na pristup informacijama(pdf,  117 KB)

7

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o  stvarivanju prava na pristup informacijama
 (pdf,  331 KB)

14

Popis tijela javne vlasti za 2006. godinu (pdf,  102 KB)

18

Izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2005. (pdf,  203 KB) 

24

Izvješće Središnjeg državnog ureda za upravu o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od strane tijela javne vlasti za 2005. (pdf, 213 KB) 

40

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf,  50 KB)

41

Katalog informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf,  161 KB)

 

47

Zahtjev za pristup informacijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (pdf,  84 KB)