Obavijesti i upute za komunikaciju i pružanje usluga elektroničkim putem zbog izvanredne situacije izazvane koronavirusom

Obavijesti o potvrdama o životu
 
Upute građanima za komunikaciju i pružanje usluga elektroničkim putem 

Obavijest o primjeni Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima u vrijeme trajanja posebnih okolnosti
 Vlada Republike Hrvatske 7. svibnja 2020. donijela je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Na temelju ove Odluke, radi osiguravanja uspješnog sprječavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, Ministarstvo uprave donijelo je Uputu za rad tijela državne uprave.
Radi preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana zbog situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa (COVID-19) molimo korisnike, osim u slučajevima kada na drugi način ne mogu ostvariti neko svoje pravo, da ne dolaze osobno u prostorije HZMO-a, te podsjećamo osiguranike, korisnike doplatka za djecu i umirovljenike na načine na koje mogu postaviti upite i dobiti odgovarajuće usluge elektroničkim putem.
U sklopu sustava e-Građani korisnicima su dostupne sljedeće elektroničke usluge HZMO-a: elektronički zapis o radnopravnom statusu, informativni izračun mirovine, uvid u podatke o prijavama na osiguranje i odjavama s osiguranja, uvid u podatke o stažu, plaći i osnovici koje je za pojedine godine prijavio poslodavac, uvid u podatke o drugom dohotku na koji se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje, e-potvrde iz mirovinskog sustava (Potvrda o stažu i plaći, Obavijest o ostvarenom drugom dohotku i Potvrda o korištenju prava iz mirovinskog osiguranja), Kalkulator doplatka za djecu, dostava obavijesti u Osobni korisnički pretinac te uvid u podatke o školovanju radi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu.
Na mrežnoj stranici HZMO-a dostupne su sve informacije, a radi lakše i jednostavnije komunikacije, pitanja se mogu postaviti putem WEB-obrasca i telefona.
Poveznice na važne informacije:
HZMO korisničke stranice: https://nias.gov.hr/authentication/Step1
e-prijave: https://lana.mirovinsko.hr/
Postavite pitanje: https://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=17850
Telefonski brojevi:        Središnja služba: https://www.mirovinsko.hr/default.aspx?ID=30
                                    Područne službe: https://www.mirovinsko.hr/default.aspx?ID=31
                                    Područni uredi: https://www.mirovinsko.hr/default.aspx?ID=2902
 
HZMO će osigurati nesmetanu komunikaciju svim navedenim kanalima kako bi korisnici mogli dobiti potrebne informacije i usluge.
Obavijesti o potvrdama o životu/ suspendiranju slanja potvrda o životu ili produljenju roka za  dostavljanje ovjerenih potvrda o životu zbog izvanredne  situacije izazvane koronavirusom


26.03.2020. Obavijest o potvrdama o životu za 2020. godinu korisnicima hrvatske mirovine s prebivalištem u R Srbiji i korisnicima mirovine iz R Srbije s prebivalištem u R Hrvatskoj

27.03.2020. Obavijest o isplati godišnjeg dodatka za 2020. za korisnike koji primaju slovensku mirovinu

02.04.2020. Obavijest o suspendiranju slanja potvrda o životu ili produljenju roka za dostavljanje ovjerenih potvrda o životu inozemnim ustanovama u Francuskoj, Nizozemskoj i Španjolskoj

03.04.2020. Obavijest njemačkog mirovinskog osiguranja korisnicima njemačke mirovine koji imaju boravište u Republici Hrvatskoj

16.04.2020. Obavijest o suspendiranju slanja potvrda o životu ili produljenju roka za dostavljanje ovjerenih potvrda o životu inozemnim ustanovama - Republika Austrija, Danska, Slovačka, Republika Slovenija i Švicarska Konfederacija

08.05.2020. Obavijest o suspendiranju slanja potvrda o životu ili produljenju roka za dostavljanje ovjerenih potvrda o životu inozemnim ustanovama u Češkoj Republici, Crnoj Gori, Bugarskoj, Australiji i Republici Sjevernoj Makedoniji

12. 06. 2020. Obavijest o potvrdama o životu za 2020. godinu korisnicima hrvatske mirovine s prebivalištem u R Srbiji