Zagreb, 21. siječnja 2004. Ispostave koje izdaju potvrde o isplaćenim mirovinama i obračunatom porezu u 2003.

Potvrdu o isplaćenim mirovinama i obračunatom porezu i prirezu u 2003. od 16. siječnja 2004. osim područnih službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdaju i ispostave Zavoda prema mjestu prebivališta korisnika.

opširnije