Preskočite na glavni sadržaj
100.mirovinsko.hr
Pitanja o mirovini

O HZMO-u

Pitanja o mirovini

Otišla sam u prijevremenu mirovinu s 31 godinom staža. U tom trenutku se nije upisivao staž za djecu, a majka sam dvoje djece do 30 godina starosti. Kada bih se sad zaposlila na 4 sata (pola radnog vremena), koliko bih dugo morala raditi do ponovnog određivanja iznosa mirovine?​

Ako ste u osiguranju do polovice punog radnog vremena, morali biste raditi minimalno dvije godine  na pola radnog vremena da biste mogli pokrenuti postupak ponovnog određivanja svoje mirovine.

U ponovnom postupku uzeo bi se u obzir i dodani staž za djecu pri samom izračunu mirovine.
Planiram ići u mirovinu krajem ove godine. Koliki iznos mirovine mogu očekivati?

Za informativni izračun mirovine treba podnijeti zahtjev za izračun.

Preko KORISNIČKIH STRANICA na internetskoj stranici HZMO-a www.mirovinsko.hr (nakon pribavljanja odgovarajućega korisničkog imena i lozinke), uz uvid u osobne podatke, može se poslati i zahtjev za besplatni informativni izračun mirovine te popuniti i poslati Obavijest za pretkompletiranje podataka.
 
Zahtjev za informativni izračun mirovine može se podnijeti i pisanim putem, popunjavanjem tiskanice zahtjeva za informativni izračun. Uz tiskanicu zahtjeva treba priložiti potvrdu o uplaćenoj naknadi za informativni izračun mirovine koja sada iznosi 70,00 kn.
Može li se mirovina isplaćivati na tekući račun opunomoćenika, ako korisnik mirovine to zatraži?
 
Mirovina se ne može isplaćivati na tekući račun opunomoćenika, već samo korisnika, bez obzira na zahtjev stranke. Korisnik ovlašćuje opunomoćenika da u njegovo ime prima mirovinu, a ugovornim odnosnom između poslovnih banaka i HZMO-a uređeno je doznačivanje mirovine na račun korisnika te se u skladu s tim i eventualne nepripadne isplate i povrat uvijek potražuju od banke tog korisnika.

Kada korisnik dostavi tekući račun banci, punomoć za podizanje mirovine može dati opunomoćeniku.
Nakon očeve smrti sestra i ja smo pravne nasljednice. Koju dokumentaciju trebamo dostaviti HZMO-u radi isplate zadnje neisplaćene pripadajuće mirovine?

Radi isplate neisplaćene pripadajuće mirovine umrlog korisnika, HZMO-u treba dostaviti pravomoćno rješenje o nasljeđivanju i bankovni račun nasljednika.
Isplaćuje li se mirovina umirovljeniku koji izdržava kaznu zatvora?
 
Prema važećem Zakonu o mirovinskom osiguranju, nema nikakve zapreke za isplatu mirovine umirovljeniku za vrijeme izdržavanja kazne zatvora.

(Samo je prema prijašnjem Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju, koji je bio na snazi do 31. prosinca 1998.,  postojala odredba (članak 133. stavak 4.)  prema kojoj je za vrijeme izdržavanja kazne zatvora zbog određenih teških kaznenih djela protiv  naroda i države, odnosno taksativno navedenih kaznenih djela u tom članku  pravo na mirovinu mirovalo, a isplata se obustavljala.

Iznimno, ako je imao članove obitelji za vrijeme izdržavanja kazne, mirovina je pripadala članovima obitelji do visine obiteljske mirovine koja bi pripadala prema odredbama toga Zakona.).
Naš Dom umirovljenika želio bi sa štićenikom Doma sklopiti ugovor prema kojem se njegova mirovina isplaćuje na naš račun radi podmirivanja troškova smještaja. Na koji način je moguća isplata mirovine na račun doma umirovljenika čiji je štićenik?

Za štićenike doma koji su korisnici mirovine, a koji bi troškove smještaja željeli plaćati izravnom uplatom mirovine na žiroračun doma, dom umirovljenika treba u pisanom obliku dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje zahtjev koji je potpisao ovlašteni predstavnik doma ili ravnatelj radi sklapanja ugovora o takvom načinu isplate.

Kada dom sklopi s HZMO-om ugovor o međusobnim odnosima u vezi s pokrićem troškova  smještaja u domu, HZMO će dostaviti tiskanicu suglasnosti koju treba potpisati svaki štićenik koji se odluči za takav način isplate mirovine, a prema kojoj HZMO postupa uplatom na žiroračun doma nakon što suglasnost zaprimi i evidentira u sustav nadležna služba iz koje se mirovina doznačuje na isplatu.

Uz zahtjev za sklapanje ugovora obvezno treba priložiti i rješenje o osnivanju doma, a ako je riječ o privatnom domu i rješenje kojim je imenovan predstavnik.
Zašto primam manji iznos mirovine nego što mi je navedeno u rješenju? Umanjuje li se iznos s rješenja za porezne obveze?

Umirovljenik koji prima mirovinu može biti obveznik poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje. Obveznik obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak, prireza i doprinosa je isplatitelj mirovine. 

1. Mjesečni osobni odbitak umirovljenika trenutačno iznosi 4.000,00 kn. Osobni odbitak može se povećavati, ovisno o životnim okolnostima (uzdržavani članovi obitelji, invaliditet poreznog obveznika ili uzdržavanih članova).
2. Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada umirovljenik ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak. 
3. Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje plaća se po stopi od 1% od mirovine ako je mirovina manja od prosječne neto plaće ili 3% od mirovine ako je mirovina veća od prosječne neto plaće. Osnovici za obračun doprinosa pribraja se dodatak na mirovine, prema Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. 
Primam starosnu mirovinu i imam utvrđeno tjelesno oštećenje od 80%. Umanjuje li se automatski porez na mirovinu s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja?

Radi utvrđivanja porezne obveze, Poreznoj upravi treba dostaviti rješenje o utvrđenom tjelesnom oštećenju kako bi Vam se povećao iznos osobnog odbitka.
Može li supruga naslijediti suprugovu  invalidsku mirovinu?

Supruga može ostvariti obiteljsku mirovinu na temelju staža osiguranja umrlog supruga. Mirovina se ne nasljeđuje, već se ostvaruje pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Zahtjev se podnosi na popunjenoj tiskanici zahtjeva za obiteljsku mirovinu uz koji se prilaže smrtni list, vjenčani list i ovlaštenje banke za isplatu mirovine. U slučaju da je udovica korisnica osobne mirovine, isplaćivat će joj se povoljnija mirovina.
Otac mi je preminuo u 61. godini života, bio je stalno zaposlen i imao je 37 godina radnog staža. Nije bio u mirovini. Zanima me ima li moja majka pravo na njegovu mirovinu s obzirom na to da za vrijeme života nije predan zahtjev za mirovinu?

Iako Vaš otac nije bio korisnik mirovine u trenutku smrti,  Vaša majka može ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu. Potrebno je podnijeti zahtjev za obiteljsku mirovinu uz koji treba, osim smrtnog i vjenčanog lista, priložiti i dokaze o radu umrlog supruga.

Više informacija o tome molimo pogledajte na internetskoj stranici HZMO-a: Obiteljska mirovina
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi