Preskočite na glavni sadržaj
EFZagreb2024
Pitanja o mirovini

O HZMO-u

Pitanja o mirovini

Otišla sam u prijevremenu mirovinu s 31 godinom staža. U tom trenutku se nije upisivao staž za djecu, a majka sam dvoje djece do 30 godina starosti. Kada bih se sad zaposlila na 4 sata (pola radnog vremena), koliko bih dugo morala raditi do ponovnog određivanja iznosa mirovine?​

Ako ste u osiguranju do polovice punog radnog vremena, morali biste raditi minimalno dvije godine na pola radnog vremena da biste mogli pokrenuti postupak ponovnog određivanja svoje mirovine.

U ponovnom postupku uzeo bi se u obzir i dodani staž za djecu pri samom izračunu mirovine.
Planiram ići u mirovinu krajem ove godine. Koliki iznos mirovine mogu očekivati?

Za informativni izračun mirovine treba podnijeti zahtjev za izračun.

Zahtjev je moguće besplatno podnijeti u sklopu e-Usluga HZMO-a u sustavu e-Građani na poveznici.
 
Također, zahtjev za informativni izračun mirovine može se podnijeti i pisanim putem, popunjavanjem tiskanice zahtjeva za informativni izračun. Uz tiskanicu zahtjeva treba priložiti potvrdu o uplaćenoj naknadi za informativni izračun mirovine koja sada iznosi 9,29 eura/70,00 kn.
 
Može li se mirovina isplaćivati na tekući račun opunomoćenika, ako korisnik mirovine to zatraži?
 
Mirovina se ne može isplaćivati na tekući račun opunomoćenika, već samo korisnika, bez obzira na zahtjev stranke. Korisnik ovlašćuje opunomoćenika da u njegovo ime prima mirovinu, a ugovornim odnosnom između poslovnih banaka i HZMO-a uređeno je doznačivanje mirovine na račun korisnika te se u skladu s tim i eventualne nepripadne isplate i povrat uvijek potražuju od banke tog korisnika.

 Više informacija dostupno je u rubrici Načini isplate mirovina.
Nakon očeve smrti sestra i ja smo pravne nasljednice. Koju dokumentaciju trebamo dostaviti HZMO-u radi isplate zadnje neisplaćene pripadajuće mirovine?

Radi isplate neisplaćene pripadajuće mirovine umrlog korisnika, HZMO-u treba dostaviti pravomoćno rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerenu presliku) i bankovni račun nasljednika.
 
Isplaćuje li se mirovina umirovljeniku koji izdržava kaznu zatvora?
 
Prema važećem Zakonu o mirovinskom osiguranju, nema nikakve zapreke za isplatu mirovine umirovljeniku za vrijeme izdržavanja kazne zatvora.

(Samo je prema prijašnjem Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju, koji je bio na snazi do 31. prosinca 1998.,  postojala odredba (članak 133. stavak 4.)  prema kojoj je za vrijeme izdržavanja kazne zatvora zbog određenih teških kaznenih djela protiv  naroda i države, odnosno taksativno navedenih kaznenih djela u tom članku  pravo na mirovinu mirovalo, a isplata se obustavljala.

Iznimno, ako je imao članove obitelji za vrijeme izdržavanja kazne, mirovina je pripadala članovima obitelji do visine obiteljske mirovine koja bi pripadala prema odredbama toga Zakona.).
Naš Dom umirovljenika želio bi sa štićenikom Doma sklopiti ugovor prema kojem se njegova mirovina isplaćuje na naš račun radi podmirivanja troškova smještaja. Na koji način je moguća isplata mirovine na račun doma umirovljenika čiji je štićenik?

Za štićenike doma koji su korisnici mirovine, a koji bi troškove smještaja željeli plaćati izravnom uplatom mirovine na žiroračun doma, dom umirovljenika treba u pisanom obliku dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje zahtjev koji je potpisao ovlašteni predstavnik doma ili ravnatelj radi sklapanja ugovora o takvom načinu isplate.

Kada dom sklopi s HZMO-om ugovor o međusobnim odnosima u vezi s pokrićem troškova  smještaja u domu, HZMO će dostaviti tiskanicu suglasnosti koju treba potpisati svaki štićenik koji se odluči za takav način isplate mirovine, a prema kojoj HZMO postupa uplatom na žiroračun doma nakon što suglasnost zaprimi i evidentira u sustav nadležna služba iz koje se mirovina doznačuje na isplatu.

Uz zahtjev za sklapanje ugovora obvezno treba priložiti i rješenje o osnivanju doma, a ako je riječ o privatnom domu i rješenje kojim je imenovan predstavnik.
 
Zašto primam manji iznos mirovine nego što mi je navedeno u rješenju? Umanjuje li se iznos s rješenja za porezne obveze?

Umirovljenik koji prima mirovinu može biti obveznik poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje. Obveznik obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak, prireza i doprinosa je isplatitelj mirovine. 

 Mjesečni osobni odbitak umirovljenika je 560,00 eura. Osobni odbitak se može uvećavati ovisno o životnim okolnostima (uzdržavani članovi obitelji, invaliditet poreznog obveznika ili uzdržavanih članova).
 Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada umirovljenik ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak. 
 
Primam starosnu mirovinu i imam utvrđeno tjelesno oštećenje od 80%. Umanjuje li se automatski porez na mirovinu s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja?

Radi utvrđivanja porezne obveze, Poreznoj upravi treba dostaviti rješenje o utvrđenom tjelesnom oštećenju kako bi Vam se povećao iznos osobnog odbitka.
 
Može li supruga naslijediti suprugovu invalidsku mirovinu?

Supruga može ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu na temelju staža osiguranja umrlog supruga. Obiteljska mirovina nije nasljedstvo, već se pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
Udovice starije od 65 godina mogu uz osobnu mirovinu ostvariti pravo i na isplatu dijela obiteljske mirovine. Više informacija Novi model obiteljskih mirovina.

Zahtjev za obiteljsku mirovinu i zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva (ili nadležnoj područnoj službi/uredu HZMO-a koji je isplaćivao mirovinu), poštanskim uredima diljem Republike Hrvatske, Mirovinskim informativnim centrima ili online putem e-Usluga HZMO-a unutar sustava e-Građani (e-Zahtjev za obiteljsku mirovinu iza osiguranika / e-Zahtjev za obiteljsku mirovinu iza korisnika / e-Zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine).
Otac mi je preminuo u 61. godini života, bio je stalno zaposlen i imao je 37 godina radnog staža. Nije bio u mirovini. Zanima me ima li moja majka pravo na njegovu mirovinu s obzirom na to da za vrijeme života nije predan zahtjev za mirovinu?

Iako Vaš otac nije bio korisnik mirovine u trenutku smrti,  Vaša majka može ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu. Potrebno je podnijeti zahtjev za obiteljsku mirovinu uz koji treba, osim smrtnog i vjenčanog lista, priložiti i dokaze o radu umrlog supruga.

Više informacija o tome molimo pogledajte na internetskoj stranici HZMO-a: Obiteljska mirovina
Podijelite povratne informacije
Uspješno ste ispunili anketu. Hvala Vam!
Molimo Vas ispunite sva polja.
Jeste li pronašli informacije koje ste tražili?
Kako biste ocijenili web stranicu?
1
2
3
4
5
Vaš komentar
Podijelite sa nama svoje mišljenje o ovoj stranici i pomozite nam da je poboljšamo. Ne ostavljajte osobne podatke.
Spremi